Stäng
Språk
Meny

Något längre duration i fonden

Långa svenska marknadsräntor rörde sig uppåt under månaden samtidigt som det var mindre rörelser i korta räntor. Räntan på den svenska tioåringen steg med 0,14 baspunkter under månaden och låg i slutet av året på 0,15 procent. Vi såg en liknande rörelse i europeiska räntor, även om den tyska 10-åringen steg något mer än den svenska under december. Carnegie Obligationsfond noterade en nedgång om 0,81 procent under månaden.

Efter nästan fem år med minusränta valde Riksbanken som väntat att höja reporäntan till 0 i samband med det penningpolitiska mötet i december. Det var ett välkrattat beslut och då även räntebanan lämnades oförändrad låg den lilla dramatiken istället i den avvikande inställningen från direktionens nya ledamot Anna Breman. Hon ansåg att höjningen borde ha anstått till nästa år och förespråkade därefter en brantare räntebana än den som nu prognostiseras där räntan förväntas vara oförändrad på 0 åtminstone fram till 2022. Att även Per Jansson reserverade sig mot beslutet var mer väntat. I linje med tidigare beslut fortsätter Riksbanken köpen av statsobligationer om ett belopp om sammanlagt 45 miljarder under perioden juli 2019 till december 2020.

Under december har vi ökat durationen i fonden genom förlängningar inom såväl stat som kommun. Vi har även sålt av exponering mot Swedbanks bostadsobligation med förfall 2021 och istället köpt obligation emitterad av Länsförsäkringar Hypotek. Totalt har vi under månaden tagit upp durationen till 6,13. Durationen i OMRX Treasury Bond ökade med nästan ett helt år i slutet av november till följd av att statsobligation 1047 åkte ur index eftersom den nu har mindre en ett år kvar till förfall. Durationen i index är 6,76.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med hög kreditvärdighet. Innehaven utgörs främst av ränteinstrument emitterade av stat, kommun och landsting samt av säkerställda bostadsobligationer. Instrumenten ska vara utgivna i svenska kronor och placeringen ska ha en svensk anknytning. Fonden har förhållandevis lång räntebindning vilket gör den känslig för rörelser i svenska marknadsräntor.

 

 

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ny grön obligation finansierar hållbara transporter
Carnegie Obligationsfond

Ny grön obligation finansierar hållbara transporter

Efter att året inletts med stigande räntor föll de sedan tillbaka kraftigt under andra halvan av januari. Totalt över månaden såg vi lägre räntenivåer framförallt i de längre löptiderna och...

Mikael Engvall 3 februari 2020