Stäng
Språk
Meny

Något längre duration i fonden

Långa svenska marknadsräntor rörde sig uppåt under månaden samtidigt som det var mindre rörelser i korta räntor. Räntan på den svenska tioåringen steg med 0,14 baspunkter under månaden och låg i slutet av året på 0,15 procent. Vi såg en liknande rörelse i europeiska räntor, även om den tyska 10-åringen steg något mer än den svenska under december. Carnegie Obligationsfond noterade en nedgång om 0,81 procent under månaden.

Efter nästan fem år med minusränta valde Riksbanken som väntat att höja reporäntan till 0 i samband med det penningpolitiska mötet i december. Det var ett välkrattat beslut och då även räntebanan lämnades oförändrad låg den lilla dramatiken istället i den avvikande inställningen från direktionens nya ledamot Anna Breman. Hon ansåg att höjningen borde ha anstått till nästa år och förespråkade därefter en brantare räntebana än den som nu prognostiseras där räntan förväntas vara oförändrad på 0 åtminstone fram till 2022. Att även Per Jansson reserverade sig mot beslutet var mer väntat. I linje med tidigare beslut fortsätter Riksbanken köpen av statsobligationer om ett belopp om sammanlagt 45 miljarder under perioden juli 2019 till december 2020.

Under december har vi ökat durationen i fonden genom förlängningar inom såväl stat som kommun. Vi har även sålt av exponering mot Swedbanks bostadsobligation med förfall 2021 och istället köpt obligation emitterad av Länsförsäkringar Hypotek. Totalt har vi under månaden tagit upp durationen till 6,13. Durationen i OMRX Treasury Bond ökade med nästan ett helt år i slutet av november till följd av att statsobligation 1047 åkte ur index eftersom den nu har mindre en ett år kvar till förfall. Durationen i index är 6,76.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med hög kreditvärdighet. Innehaven utgörs främst av ränteinstrument emitterade av stat, kommun och landsting samt av säkerställda bostadsobligationer. Instrumenten ska vara utgivna i svenska kronor och placeringen ska ha en svensk anknytning. Fonden har förhållandevis lång räntebindning vilket gör den känslig för rörelser i svenska marknadsräntor.

 

 

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”
Carnegie Obligationsfond

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”

Under 2020 har vi upplevt ganska stora rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvära kast under första kvartalet i samband med att coronakrisen satte sin prägel på marknaden. Den...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Ny exponering mot Linköping Stadshus
Carnegie Obligationsfond

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor. Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Välkommet stöd från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Välkommet stöd från Riksbanken

De penningpolitiska insatserna fortsatte under april för att dämpa effekterna av Coronavirusets spridning och den i många delar nedstängda ekonomin världen över. På hemmaplan valde dock Riksbanken att inte sänka...

Mikael Engvall 5 maj 2020