Stäng

Näringslivet går i bräschen för miljötransparens

CDP:s Europachef Steven Tebbe om varför allt fler företag har börjat mäta, redovisa och minska sin klimatpåverkan.

 

Steven Tebbe, Europachef för CDP.

Innan CDP gjorde miljörapportering och miljörelaterad riskhantering till en ny norm i affärslivet, så var transparensen i klimatfrågor obefintlig. Många företag och investerare såg helt enkelt inte klimatförändringar som en påtaglig affärsrisk. Men efter att Paris avtalet har ratificerats av 160 stater ökar investerarkollektivets tryck på företag att rapportera och minska sin påverkan.

Och nu är det hög tid att börja leverera. i dag hanterar över 6 000 företag, motsvarande 60 procent av världens totala börsvärde, sina klimatrelaterade risker genom att rapportera till CDP, som grundades för drygt 15 år sedan. De främsta företagen, som representeras på CDP:s så kallade A-lista, trycker på för förändringar i branschen genom att ta vara på de möjligheter som ett klimatvänligt samhälle erbjuder.

Varför gör företagen så? Helt enkelt för att miljöredovisning utgör en affärsmöjlighet. Att redovisa utsläpp av växthusgaser till CDP ger besparingar på i snitt 1,2 miljoner dollar i form av lägre räntor på lån, samt besparingar på totalt 3,4 miljarder euro i form av ökad energieffektivitet – allt enligt 190 tillfrågade företag under 2016.

Företag som rapporterar regelbundet har oftare också effektiva rutiner för att minska sina utsläpp av växthusgaser, vilket ger besparingar. enhetlig rapportering av klimatpåverkan– på en plattform som stöttas av investerare med mer än 100 000 miljarder dollar i förvaltat kapital – gör det möjligt för företag att bygga motståndskraftiga och dynamiska verksamheter. Att redovisa miljödata är första steget på resan mot att förstå företagets långsiktiga miljörisker och, med hjälp av de insikter som följer av redovisning, möjliggöra rimliga, långsiktiga mål som möter investerarnas krav.

Resultatet? Att mer resurser allokeras till de möjligheter som finns inom klimatvänliga produkter och tjänster – en marknad värd närmare 6 000 miljarder dollar.

Världens största förvaltare, som till exempel Stoxx och staten New Yorks pensionsfond, använder CDP:s data för att investerare ska kunna styra sitt kapital mot framtidens hållbara företag. Företag som visar investerare och ägare att de tar klimatfrågan på allvar och som har en plan för att hantera den, får nämligen en lägre kapitalkostnad än företag som inte gör det.

Redan i dag har 600 stora företag med ett börsvärde på totalt 11 000 miljarder euro – däribland hälften av Fortune 500-bolagen – gjort Parisavtalet till en del av sina affärsplaner. Antingen som risk eller som möjlighet, men i alla händelser som en faktor som kommer att medföra betydande förändringar för verksamheten. De som håller i taktpinnen är de nästan 600 företag som har gjort över 1 000 proaktiva och offentliga åtaganden genom koalitionen We Mean Business.

Exempelvis har mer än 120 större europeiska företag, däribland Ikea, Tetra Pak och det danska energibolaget Ørsted gått med i initiativet Science Based Target, och därmed åtagit sig att minska sina utsläpp i linje med de senaste klimatrönen. Över 100 av världens största företag har förbundit sig att ställa om till 100 procent förnybar energi.

Och som en följd av de diskussioner som rapporteringen har lett till sätter mer än 1 200 företag ett internt pris på utsläpp av växthusgaser; för att säkerställa framtida lönsamhet, öka effektiviteten, testa sina strategier mot framtida scenarier, klargöra dolda risker och möjligheter, och för att styra investeringar mot nya produkter och initiativ med mindre klimatpåverkan.

Näringslivet går i bräschen för klimatomställningen, eftersom den utgör en möjlighet. Med tillgångar värda tusentals miljarder dollar som insats, vet investerare att de måste fokusera på klimatomställningens vinnare. Ett tecken på det är att indexet Stoxx Climate Change, som speglar CDP:s A-lista, utvecklades 6 procent bättre än ett globalt börsindex vid en mätning 2012–2016. Information om företagens åtgärder är avgörande för världens kapitalförvaltare – och informationen måste vara enhetlig och konsekvent.

Artikelförfattaren Steven Tebbe är Europachef för CDP, som verkar för att företag och städer ska mäta och redovisa sin klimatpåverkan. Inledningsvis fokuserade Carbon Disclosure Project på växthusgaser, men arbetar i dag även mot vattenbrist, skogsskövling m.m. Carnegie Fonder är medlem i CDP och uppmuntrar samtliga portföljföretag att rapportera sin klimatpåverkan till CDP.

Fler artiklar

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020
Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020
7 risker att hålla koll på

7 risker att hålla koll på

Finansmarknaden är full av fantastiska möjligheter, och alla som sparar långsiktigt har goda möjligheter att få en god avkastning. Men det finns också risker. Vissa måste du ta, andra bör...

Erik Amcoff 28 april 2020