Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Närmar vi oss ett lugnare agerande från Riksbanken?

I protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte är budskapet att vi får en höjning till av styrräntan på 0,25 procentenheter och att denna höjning väntas ske i juni eller i september. Därefter kanske det inte blir så mycket mer. Inflationsdata som kom in i maj var något i underkant jämför med förväntat och vi kan mycket väl närma oss ett läge där marknaden börjar fokusera på räntesänkningar snarare än ytterligare höjningar.

Riksbankens egna prognoser indikerar att styrräntan, efter en höjning till i närtid, kommer att ligga kvar på samma nivå under de kommande två åren innan de förutspår en justering nedåt i slutet av prognosperioden. Ser vi till historien brukar det vara väldigt svårt för Riksbanken att hitta fram till en nivå på styrräntan som sedan kan bibehållas en längre period. Tvärtom brukar den första sänkningen komma relativt tätt inpå en avslutande höjning. Marknaden prisar in ett sådant scenario även denna gång och indikerar att vi redan tidigt 2024 kan få en första sänkning ifrån Riksbanken.

Det hör inte till vanligheten att SEB emitterar vanliga seniora obligationer i svenska kronor. När de nu i maj var ute med en sådan emission genom en ny treårig obligation på Stibor +82 så var vi med och köpte in en lite större post. Med nuvarande nivå på Stibor ger detta oss just nu närmare 4,5 procent i underliggande ränta vilket vi tycker är bra betalt för vår exponering. I den ännu mer defensiva delen av portföljen ökade vår exponering mot AAA-ratade Kommuninvest där vi tog in två poster i andrahandsmarknaden. Vi lyckades även en hitta en mindre post i invetmentbolaget Industrivärden som med en A+ rating är en av de starkare emittenterna bland de etablerade bolagsemittenterna i svensk marknad. Vi ökade även vår exponering mot norska återvinningsbolaget Tomra.

Carnegie Likviditetsfond har en försiktig portfölj med exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden håller en låg ränterisk då vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.