Stäng

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader i Afrika.

Den sydafrikanska marknaden steg kraftigt i lokala termer men den starkare svenska kronan raderade ut hela uppgången och mer därtill. Den sydafrikanska aktiemarknaden steg över 4 procent räknat i lokal valuta men föll 1,7 procent räknat i kronor. Även Kenya, Marocko och Nigeria steg marginellt räknat i lokala valutor men föll räknat i kronor.

Från mitten av månaden var det märkbart mindre likviditet i de flesta marknader medan det var fortsatt försök till stora försäljningar vilket skapade en hel del volatilitet. Nyhetsmässigt har det däremot varit lugnt.

MTN meddelade under julhelgerna att man kommit överens med den nigerianska centralbanken gällande utförseln av 8 miljarder dollar i utdelningar för åren 2006-15. Även om aktien hämtade sig aningen är det tydligt att risknivån på verksamheten upplevs som extra hög och att det troligen kommer påverka värderingarna för alla bolag verksamma i Nigeria för lång tid framöver. En extra riskpremie för Nigeria är nu tydlig.

Shoprite öppnade sin första butik i Kenya i december. Efter att landets två största livsmedelskedjor mer eller mindre gått i konkurs på grund av slarvigt skötta finanser är det ett opportunt tillfälle för Shoprite att kliva in.

Naspers meddelade att de gör ytterligare en investering om 1 miljard dollar i Swiggy, Indiens största ”food delivery platform”. Det ligger väl i linje med Naspers övriga investeringar, inte bara i Indien utan även i omvärlden där även till exempel Foodora ingår.

Det verkar som om vi går in i 2019 med fortsatt global osäkerhet. I det klimatet har således riskpremien för både meerging- och frontier markets stigit avsevärt vilket får många bolag och marknader att se särskilt undervärderade ut i dagsläget. Hur länge osäkerheten kommer pågå och hur stor riskpremie vi i längden kommer kräva från högriskmarknader är det få som vet. Däremot kan vi konstatera att värderingarna är tilltalande på många sätt.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Blandat resultat för Afrikafonden

Blandat resultat för Afrikafonden

November har präglats av makroekonomisk realism. I Sydafrika höjde centralbanken lite oväntat räntan 25 punkter, och S&P meddelade att de stödjer landets försök att stabilisera ekonomin. Sammantaget fick det den...

Karin Fries 5 december 2018