Stäng
Språk
Meny

”Nedgången förklaras av oro kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina”

Aktiemarknaden utvecklades svagt under september. Nedgången kan till stor del förklaras av en oro kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina. Dessutom har centralbankerna börjat signalera att de kommer att minska stimulanserna. De långa obligationsräntorna har börjat stiga, dock från väldigt låga nivåer. Den amerikanska tioåringen steg med ca 20 punkter under slutet av månaden och handlas nu kring 1,5 procent.

Globala aktier

Bäst avkastande sektorer var konsumentrelaterade, med sällanköpsvaror i täten följt av dagligvaror. Bäst avkastande bolag under månaden var Sony (+11%) och Reckitt (5,2%). Sämst utvecklades Garmin (-12,5%). Sony har drabbats av den globala halvledarbristen och har haft problem att möta efterfrågan på sin nya playstation-konsol (lanserad i slutet av 2020), vilket i sin tur slår mot spelförsäljningen. I augusti kommunicerade man att man lyckats säkra tillräckliga mängder chip för att möte en försäljning på 14,8 miljoner enheter, vilket medfört att många återförsäljare åter kunna fylla på hyllorna under september. Sony gynnas av stark efterfrågan på konsoler och en rad spännande speltitlar som är på väg.

Reckitt hade en investerardag under slutet av månaden där man gav uppdateringar kring försäljningsutvecklingen, kostnadsbesparingsprogram och marginalförbättringar. Det mesta låg dock i linje med tidigare förväntningar och hade endast en marginell positiv effekt på aktiekursen, men investerare kunde skruva ner sannolikheten för negativa scenarier. Under slutet av månaden tog vi in amerikanska Procter & Gamble i portföljen. Ett defensivt innehav som bidrar till den globala delens låga konjunkturkänslighet.

Svenska aktier

Bank och läkemedel var sektorer som höll emot bäst under månaden. Fastighetssektorn gick svagt. Bäst avkastande bolag under månaden var SEB (+5,5%) och AstraZeneca (+4,1%). Storbankerna kommer att kunna ge relativt höga direktavkastningar och gynnas naturligtvis av stigande räntor. Sämst utvecklades Atrium Ljungberg (-15,1%). Även Holmen och Skanska utvecklades svagt. Under slutet av månaden ökade vi vikten något i AstraZeneca, som handlas till en låg värdering och som vi ser som ett defensivt innehav. Bolaget har presenterat en rad positiva studieresultat för lungcancerpreparatet Imfinzi och bröstcancerläkemedlet Enhertu vid en onkologikonferens. De är viktiga mediciner som väntas driva bolagets tillväxt under de kommande åren. Vi bedömer att AstraZeneca är väl positionerat och bör kunna uppvisa en god tillväxt framöver.

Fler artiklar

Verkstadsbolagen och de mindre bolagen bäst under månaden

Verkstadsbolagen och de mindre bolagen bäst under månaden

Riskaptiten återvände och vi fick ett lättnadsrally under juli. Den svenska börsen steg med 12 procent och den amerikanska med 9 procent. Drygt 50 procent av de amerikanska bolagen i...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Många av världens börser utvecklades svagt under november

Många av världens börser utvecklades svagt under november

Volatiliteten är tillbaka. Turbulensen på världens aktiemarknader är troligtvis här för att stanna. Coronaviruset har åter muterat och den nya omikron-varianten verkar ha fått fäste och verkar nu sprida sig...

Magnus Gustafsson 6 december 2021