Stäng
Språk
Meny

Negativ realränta är mumma för fastigheter

Fastighetsbolagen utvecklades starkt på börsen och bättre än börsen som helhet under månaden. Drivkrafterna var framför allt sjunkande långräntor, hög inflation och fortsatt bra kvartalsrapporter för det tredje kvartalet.

Den svenska tioårsräntan har under månaden sjunkit från 0,3 procent till 0,1 procent och är därmed nere på samma låga nivå som under slutet av sommaren. Inflationen har samtidigt varit hög. Oktobersiffran för inflationen blev 2,8 procent. Den siffran är basen för indexuppräkningen för 2022 för i stort sett alla kommersiella hyreskontrakt. Låg ränta och hög inflation är som raketbränsle för fastighetssektorn. Det är ingen långsökt slutsats att värdeuppskrivningarna för fastighetsbestånden kommer att fortsätta kommande kvartal.

Vad gäller de senaste resultatrapporterna (Q3) så bekräftar de trenden vi såg i de tidiga rapporterna under oktober. I snitt har fastighetsbolagen redovisat en 25-procentig tillväxt i substansvärde för de senaste tolv månaderna och nettouthyrningen för det tredje kvartalet (värdet av nytecknade kontrakt subtraherat med förfall) var positiv för i stort sett alla börsnoterade svenska fastighetsbolag.

Jokern i leken just nu är den nya virusvarianten Omikron. Sannolikt kommer smittskyddsrestriktionerna att öka även i Sverige. På marginalen kommer detta att påverka kontor, butiker och hotell negativt, medan lager, logistik, bostäder och samhällsfastigheter är relativa vinnare. Effekterna lär dock bli marginella, givet det goda vaccinationsläget och till stor del är effekterna redan inprisade på börsen.
Som vi förutspådde i förra månadsbrevet har SBB varit mycket aktivt. Bolaget har ökat i norska Solon (bostadsutvecklare) och kommer att lägga bud. SBB har även gjort flera affärer med Stenvalvet och Kåpan. Utköpet från börsen av ICA öppnade dessutom upp för SBB att köpa ICAs post i Amasten, varefter ett bud från SBB på hela Amasten kommer. SBBs Ilija Batljan har varit duktig på att skapa värde för aktieägarna och vi ser positivt även på dessa affärer.

Efter uppstället i Amasten har vi sålt alla våra aktier där. Vi har även minskat något i Platzer. Istället har vi ökat andelarna något i SBB, Catena, Fastpartner och NCC.

Castellums köp av Kungsleden är nu i hamn i och med att man kommit över 90 procent av aktierna. Vi fick aktier i Castellum och en liten del kontanter för våra Kungsledenaktier. Vi har även köpt en del Castellum i marknaden och bolaget är nu ett av de tre största innehaven i fonden.

I början av december har nyintroduktionerna och nyemissionerna i fastighetssektorn duggat tätt. Vi har deltagit i några av dessa (KlaraBo och Randviken), men återkommer till det i nästa månadsbrev.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022
Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter

Inflationen ser ut att vara högre och mer ihållande än vad vi och många trodde bara för någon månad sedan. Detta har bland annat resulterat i snabbt stigande långräntor. Den...

Jonas Andersson 5 april 2022
I osäkra tider, stanna hemma
Carnegie Fastighetsfond

I osäkra tider, stanna hemma

Rysslands invasion av Ukraina är förstås huvudtemat på börsen just nu. Tyvärr ser det ut som att krisen inte kommer att avta i närtid. Några finansiella slutsatser av detta är...

Jonas Andersson 2 mars 2022