Stäng
Språk
Meny

Negativa nyheter och positiva rapporter

Den indiska marknaden fortsatte med fallande kurser i februari. Fonden sjönk i värde med 0,8 procent under månaden. Faktum var att börsen föll mer i lokal valuta men tack vare en starkare utveckling för dollarn blev nedgången mindre i kronor.

Utvecklingen i februari var stökig minst sagt. Förutom orosmoment från USA i form av stigande obligationsräntor, uttalanden från Fed om nya räntehöjningar samt protektionistiska åtgärder i form av ståltullar, innebar inte nyhetsflödet i Indien till att lätta på säljtrycket på börsen.

Tre nyheter inverkade negativt denna månad. Indien inför reavinstbeskattning på aktier, även på långsiktiga innehav. Det skapar ett kortsiktigt behov av att realisera vinster innan de nya reglerna träder i kraft den sista mars. Den indiska centralbanken inför nytt regelverk för hur bankerna ska redovisa sina kreditförluster och nödlidande lån. Detta är ett rörligt mål och reglerna förändras kontinuerligt, vilket skapat osäkerhet. Det påverkar dock främst de statliga bankerna, där förlusterna finns. Fonden har ingen exponering i statliga banker. Den tredje kallduschen för den indiska marknaden, var att det uppdagades att Punjab National Bank (även det en statligt ägd bank) utsatts för ett mycket omfattande bedrägeri där ett privat företag svindlat banken på 1,8 miljarder dollar. Det påverkar inte banksystemet i stort, men visar att det finns ett stort förändringsarbete att utföra vad gäller hur de statliga bankerna sköts.

Bortsett från nyhetsflödet så pågår rapportsäsongen för fullt. Vinsterna för tredje kvartalet ökade med 12,7 procent, vilket är högre än väntat. Framtidsutsikterna är att vinsterna kan stiga med 18 procent nästa år. Utgångspunkten är att vi befinner oss i början av en cyklisk återhämtning av vinsterna för indiska företag. Vi fick också data för BNP tillväxten för fjärde kvartalet 2017. Ekonomin växte med 7,2 procent, vilket även det var starkare än väntat.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Indiska dumheter på löpande band
Carnegie Indienfond

Indiska dumheter på löpande band

Den indiska marknaden utvecklades negativt i november. Carnegie Indienfond föll i värde med 2,5 procent. Indien rapporterade den lägsta tillväxten för ekonomin sedan finanskrisen; 4,5 procent, för tredje kvartalet. Både...

Gunnar Påhlson 5 december 2019
”Data är den nya oljan”
Carnegie Indienfond

”Data är den nya oljan”

Den indiska marknaden utvecklades positivt i oktober. Carnegie Indienfond steg marginellt i värde med 0,03 procent. Regeringen genomförde förra månaden en reform som sänkte företagsskatten till 25%. Detta mottogs mycket...

Gunnar Påhlson 4 november 2019
Blandade intryck från Indienresa
Carnegie Indienfond

Blandade intryck från Indienresa

Den indiska marknaden utvecklades mycket starkt under september. Carnegie Indienfond steg i värde med 7 procent. Efter en resa till Indien under en vecka med möten med tjugo företag är...

Gunnar Påhlson 8 oktober 2019