Stäng
Språk
Meny

New Waves framgångsvåg rullar vidare

I augusti flyttades fokus från bolagsrapporter till inflation, energipriser och geopolitisk oro. Generellt ingen bra miljö för aktier. Några av portföljens kärninnehav rapporterade sina andra kvartal sent och utfallet var väldigt starkt.

Det börjar nästan bli tjatigt, men fondens största innehav New Wave levererade urstarka siffror. Det senaste året har varit ett enda långt segertåg för bolaget. Positiva vinstvarningar och slagna vinstprognoser har avlöst varandra. Stark försäljningstillväxt och ökande lönsamhet. På punkt efter punkt har vd Torsten Jansson och hans gäng slagit belackarna på fingrarna. En faktor som tvivlarna ibland lyft fram har varit bolagets stora varulager. Nu har New Wave visat att varulagret möjliggör snabba leveranser i tider av ansträngda leveranskedjor, den låga modegraden gör att varulagret inte är någon stor risk och i tider av inflation är ju lagret en ren vinstaffär. Crafts satsning på lagidrott går från klarhet till klarhet nu när vi är igenom pandemin. Den internationella satsningen går som tåget. Balansräkningen har gått från ansträngd till urstark. Kort sagt, New Wave mår väldigt bra.

Framtiden då?

Delar av New Waves verksamhet ligger fortfarande i en återhämtningsfas från pandemin. Så vi tror på en fortsatt tillväxt. Balansräkningen är nu så stark att vi tror att bolaget kommer att genomföra förvärv, och förvärvsobjekten har blivit mer attraktivt värderade. En svagare konjunktur kommer att slå mot de flesta delar av ekonomin, men huvuddelen av New Waves produkter är inte särskilt dyra, så vi gör bedömningen att bolaget kommer klara inbromsningen väl. Och kanske viktigast av allt, aktien värderas väldigt lågt. Aktien har under det framgångsrika senaste året gått bra, men vinstutvecklingen har gått ännu bättre. Så kort sagt, bolaget är nu bättre men ändå lägre värderat. Vi behåller våra aktier i New Wave.

Nordisk Bergteknik är ett annat kärninnehav som rapporterade i Augusti. Även här var det rejäl tillväxt och en vinst som slog förväntningarna med råge. Nordisk Bergteknik har under sin ganska korta livstid på börsen gjort det till vana att slå förväntningarna. Även här har vi en lågt värderad aktie som vi behåller. Konjunkturen då? Hur påverkar den? Majoriteten av bolagets uppdrag är infrastruktur med offentliga beställare. Här är karaktären snarast kontracyklisk. Staten drar inte ned på järnvägs- och tunnelprojekt för att konjunkturen försämras snarare tvärtom. Andelen bostadsbyggande som del av Nordisk Bergtekniks omsättning är försumbar, så det är inget som oroar. Förvärvsbolag då, de har väl hamnat i kylan? Det stämmer att Nordisk Bergteknik växer genom förvärv. Men man är i färd med att bygga ett bolag, förvärven sysslar med samma sak som bolaget självt. Det finns synergier. Bolaget växer organiskt och genom förvärv och värderingen är låg.

 

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022