Stäng
Språk
Meny

Nibes produkter ligger rätt i tiden

Marknaden slutade visserligen på plus för augusti men det vad med nöd och näppe. Riskaptiten är betydligt mer avvaktande och tvära kast i investmentbolagen, fastigheter och hög nervositet kring alla nyheter från centralbankschefer. Det har skapat en del volatilitet samtidigt som den låga räntan och flödena fortfarande håller marknaden under armarna.

Det är även lite tunn luft gällande styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Den ekonomiska statistiken börjar nu komma ikapp marknadens förväntningar och under månaden kom inköpschefsindexen i såväl USA, Tyskland och Kina in sämre än marknadens förväntningar. En av månadens stora händelser var centralbanks konferensen i Jackson Hole där Powell meddelade att FED står redo att reducera stimulanser redan i år. Även BoE är redo att agera om inflationen kvarstår. Sammantaget kan man konstatera att såväl börsens uppgång som den långa period av stimulanser, stödpaket och ekonomiska lättnader är inne i en ny fas.

”Nibes produkter ligger rätt i trenden för att minska utsläppen som genereras från uppvärmning och nedkylning av bostäder och fastigheter”.

Mot slutet av månaden rapporterade Nibe siffor för andra kvartalet. Tidigare rapporter under säsongen har skvallrat om komponentbrist, logistikproblem och stigande råmaterial så det fanns en del att vara nervös inför men Nibes rapport visade dock få tecken på svaghet. Stark tillväxt och en mycket god lönsamhet drivet av såväl nyförsäljning av värmepumpar i Europa som en ersättningscykel av gamla pumpar. Vidare är elektrifieringen en viktig drivkraft för affärsområdet element. Nibes produkter ligger rätt i trenden för att minska utsläppen som genereras från uppvärmning och nedkylning av bostäder och fastigheter.

Bästa bidragen till fondens utveckling var Nibe samt bygg och fastighetsinvesteringar i K2A, Annehem och JM, medan Nederman och Getinge backade efter starka kursuppgångar från månaden innan.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”
Carnegie All Cap

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”

Julrallyt kom i gång i slutet av månaden och året avslutades i dur, trots att smittspridningen av omikronvarianten fortsätter att stiga vilket lett till nedstängningar och minskad rörlighet mellan länder....

Anna Strömberg 7 januari 2022
Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt
Carnegie All Cap

Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt

November månad var nyhetsintensiv och mot slutet letade sig oro tillbaka in i sentimentet. De sista kvartalsrapporterna kom in under periodens första del och vi konstaterade att siffrorna visade på...

Anna Strömberg 2 december 2021
Flaskhalsar och komponentbrist
Carnegie All Cap

Flaskhalsar och komponentbrist

Den negativa börsutvecklingen vände under oktober och när rapporterna för tredje kvartalet rullade in under andra halvan av månaden kunde vi konstatera att återhämtningen fortsätter och orderböckerna fylldes på. Stark...

Anna Strömberg 2 november 2021