Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Nisserallyt kom tidigt i år

Efter tre månader i rad med svag börsutveckling tog börsen ett jättekliv uppåt i november. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX som Carnegie Small Cap steg kraftigt, OMX med ca 8% och CSX med drygt 11%. Det svenska fastighetsindex (CRXSE) som fallit under hösten rusade med nära 20%. Marknadens räntefokus har under året varit ovanligt stort, och i november inledde vi månaden med att FED pausade räntehöjningar och i slutet av november gjorde den svenska Riksbanken detsamma. Svenska långräntor (10år) föll nära 35 punkter under månaden till ca 2,55% och amerikanska dito med mer än 60 punkter till ca 4.30%.

En aktie som gick starkt i november var Hennes & Mauritz, vilken uppvisade en uppgång på 13% under månaden och på året är aktien utdelningsjusterat upp nära 60%. Vi tror att det var en blandning av att handelsdata, som t.ex. tyska Textilwirtschaft, började bättra sig, dollarn försvagades, att marknaden noterade att förväntan på Q4 (23) EBIT (sept-nov) inte såg överdrivet hög ut samt att bolaget köper tillbaka egna aktier. H&M aktien har gått från att vara en av börsens mest populära aktier till att vara mera bortvald av förvaltare och småsparare. Detta kan vara på väg att ändras, framför allt om bolagets målsättning att nå sitt rörelsemarginalmål om 10% nästa år ser ut att vara inom räckhåll, något marknadens aktörer inte riktigt vågat tro på tidigare.

Månaden avslutades med Elektas rapport för andra kvartalet 23/24. Rapporten visade på stark vinsttillväxt med en rörelsemarginal som stärktes 370 punkter år över år, främst med stöd av högre försäljning och det besparingsprogram som bolaget genomför. Orderingången utanför Kina (där en nationell samling mot korruption hämmade ordersituationen och kommer även göra så i kvartal 3) steg 17% under kvartalet. Det negativa inslaget i rapporten var att bruttomarginalen överraskade något negativt, drivet av att nyförsäljning växte snabbare än servicedelen. Aktien har gått starkt under året och i november, och föll tillbaka på rapporten, men vi bedömer att utsikterna för 24/25 är fortsatt goda.

Fonden gjorde några mindre justeringar i befintliga innehav under månaden och utvärderar löpande tänkbara nya innehav.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.