Lukk

ABB kan parteres opp ytterligere

Rundt om i verden fortsatte aksjemarkedene å stige i mars, men Stockholmsbørsen hang ikke helt med, noe som i stor grad skyldtes visse banker. Swedbank fortsatte ned, men Nordea og fremfor alt SEB ble også smittet.

De tre bankene omsettes nå til 8–10 ganger fortjeneste. Dermed priser markedet inn i forholdsvis høye erstatninger framover, selv om dette fortsatt er svært usikkert. Det positive er at Swedbank ser ut til å få en ny start på både styre- og ledelsesnivå.

Enda mer positivt er tonelaget til fondets store posisjoner i verkstedindustrien. Etterspørselen er etter alt å dømme fortsatt på et høyt nivå, og vi kan se fram til ganske anstendige kvartalsrapporter.

Mange er selvfølgelig bekymret for at børsene fortsetter oppover på tross av svake tall fra både Kina og Europa (med Tyskland i spissen). Men ikke glem at aksjemarkedet er framtidsrettet, og dette bør tolkes som at markedet forventer at diverse innkjøpssjefsindekser og andre tall kommer til å snu oppover i månedene framover.

Rentemarkedet mener (som vanlig) noe helt annet og indikerer tydelig at konjunkturen har bremset opp. At tiårsrenten har falt påfallende, har blant annet satt fart på eiendomsaksjene.

Vi deltok på Skanskas kapitalmarkedsdag og konstaterte at selskapet er i ferd med å kvitte seg fullstendig med sin portefølje innenfor infrastruktur. Dermed kommer et par milliarder svenske kroner til å bli frigjort de kommende årene.

I løpet av måneden økte fondet posisjonen i Securitas, som til tross for stabilitet og lav konjunkturrisiko omsettes til lavere multipler enn resten av børsen. Vi benyttet også muligheten til å øke i ABB, som er et av de mest forhatte større svenske selskapene og har en unormalt beskjeden plass i mange porteføljer. Etter salget av Power Grinds vil en stor del av selskapet være ren nettokapital, slik at nedsiden er begrenset. Dessuten er selskapet sensyklisk og riktig posisjonert for framtiden gjennom eksponeringen mot elektriske kjøretøy og roboter. På sikt kan selskapet deles inn i ytterligere to eller tre deler, og dette kan rettferdiggjøre en oppside på 40–50 prosent.

Mer om fonder

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter....

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Viktig med sterke balanser
Carnegie Sverigefond

Viktig med sterke balanser

Den svarteste svanen jeg noensinne har sett – bedre går det ikke an å beskrive koronaviruset og dets effekt på verden, helse og børsene. Vi forsto jo alle at produksjonsproblemene...

Simon Blecher 3 april 2020
Hvorfor faller Securitas?
Carnegie Sverigefond

Hvorfor faller Securitas?

Stockholmsbørsen, Sverigefonden og de fleste andre aktivaene falt ganske kraftig i februar i kjølvannet av at koronaviruset spredte seg til Europa. Blant våre aksjer var det én som fikk spesielt...

Simon Blecher 3 mars 2020
Reaksjonene er overdrevne begge veier
Carnegie Sverigefond

Reaksjonene er overdrevne begge veier

«As january goes, so goes the year» er et populært uttrykk på den andre siden av Atlanterhavet. Hvis vi ser på hvordan året begynte i USA, står vi angivelig foran...

Simon Blecher 10 februar 2020