Lukk

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det de mer defensive sektorene som har den relativt svakeste utviklingen på aksjemarkedet, samtidig som IT-aksjene fortsetter ferden mot himmels.

Tyskland er verdens fjerde største økonomi, men landets totale markedskapitalisering tilsvarer bare den til Apple. Er det rimelig? Uten å gi et svar på spørsmålet kan man konstatere at pandemien utvilsomt har favorisert IT-aksjer – delvis på grunn av de lave rentene, og delvis fordi etterspørselen etter mange av produktene og tjenestene er større som følge av alle restriksjonene som har blitt innført. På den annen side virker det sannsynlig at andre bransjer får en viss revansj når samfunnet og atferden gradvis vender tilbake til det vi regner som normalt.

De fleste større selskaper leverte kvartalsrapport i juli, men Holmen var et unntak og rapportere i august. Driftsresultatet falt med 6 prosent, men var likevel ca. 5 prosent bedre enn gjennomsnittlig markedsforventning. Tapet innenfor Paper var større enn forventet, men ble oppveid av en positiv utvikling på områdene skogbruk og emballasje. I forbindelse med rapporten ble det også kunngjort at Holmen hadde inngått en avtale om å kjøpe Martinsons, en av de ledende aktørene innenfor sagbruk og bearbeidede treprodukter, med et årlig tømmerforbruk som svarer til Holmens produksjon i Nord-Sverige. Oppkjøpet forventes å generere ca. 100 millioner SEK i resultat og knappe 2 milliarder SEK i omsetning. Holmen kunngjorde også at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling der man skal få anledning til å komme med forslag om utbytte på 3,50 SEK per aksje, etter at årsmøtet i vår vedtok å utsette utbyttet. Siden utbytte normalt er en viktig faktor for aksjeinvesteringer, er vi i fondet fornøyd med beslutningen og håper at flere selskaper følger etter.

Fondet økte posisjonen i SCA noe i løpet av perioden. I slutten av august kunngjorde SCA at produksjonen av grafisk papir i Ortviken skulle avvikles, samtidig som produksjonskapasiteten for mekanisk papirmasse skulle økes. Selv om beslutningen gir opphav til strukturelle kostnader og nedskrivninger på kort sikt, virker den logisk på lengre sikt. SCA er ikke en tilstrekkelig stor aktør innenfor segmentet til å oppnå stordriftsfordeler. Dessuten er framtidsutsiktene og etterspørselen etter trykkpapir vanskelig å vurdere.

Mer om fonder

Flere artikler

Fortsatt positiv utvikling i juli
Carnegie Strategy Fund

Fortsatt positiv utvikling i juli

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3,64 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 2 august 2020
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 4 juni 2020