Lukk

Blogg

Filtrer etter

Fond
Sterk utvikling på søvnig børs
Carnegie Sverigefond

Sterk utvikling på søvnig børs

Børsen begynner å bli litt mer sliten i den forstand at omsetningen faller, noe som selvsagt ikke er uvanlig om sommeren. Gode nyheter mottas ikke lenger med like hysteriske kursreaksjoner,...

Simon Blecher 6 juli 2021
ESG på agendaen
Carnegie Indienfond

ESG på agendaen

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juni. Børsen stiger i takt med at India henter seg inn etter den andre bølgen av covid-19 som rammet landet i april...

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Digitalisering og vekst
Carnegie Listed Private Equity A

Digitalisering og vekst

I juni ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,0 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +25,6 prosent. Månedens beste utvikling ble oppnådd av Chrysalis, Ares Management,...

Tom Berggren 6 juli 2021
«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»
Carnegie Asia

«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»

De asiatiske markedene utviklet seg positivt i juni. I løpet av våren har et tilbakevendende tema vært bekymringer for inflasjon, som er en følge av omfattende globale støttetiltak fra sentralbankene....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Fondet deltok i to IPO-er.
Carnegie Småbolagsfond

Fondet deltok i to IPO-er.

Av de 68 børsnoteringene som fant sted bare i Sverige i løpet av første halvår, har vi til nå hatt problemer med å finne virkelig undervurderte og gode caser. I...

Mattias Montgomery 5 juli 2021
Grønt, sosialt og knyttet til bærekraftsmål
Carnegie Investment Grade

Grønt, sosialt og knyttet til bærekraftsmål

I begynnelsen av måneden var aktiviteten høy i primærmarkedet ettersom selskapene ønsket å komme ut på markedet før det ble feriestille. I kjølvannet av den høye aktiviteten i primærmarkedet fulgte...

Mona Stenmark 5 juli 2021
Defensive selskaper på billigsalg
Carnegie Global Quality Companies

Defensive selskaper på billigsalg

De globale aksjene hadde igjen en god måned og avsluttet første halvår med et imponerende resultat. Fortsatt sjenerøs pengepolitikk og økt vaksineringstempo bidro til optimismen. Den viktigste drivkraften for børsoppgangen...

Emanuel Furubo 5 juli 2021
The “New” New York Times
Carnegie Global

The “New” New York Times

Valutaeffekten var positiv og bidro med 2,4 prosentenheter. De fremste vinnerne var Moody’s, Microsoft og KKR, og de største taperne var Qualitas, Hikari Tsushin og Inditex. I dette månedsbrevet ønsker...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 juli 2021
SSAB utstedte en bærekraftsobligasjon med mål om å redusere klimagassutslipp med 10 prosent innen 2025
Carnegie Corporate Bond

SSAB utstedte en bærekraftsobligasjon med mål om å redusere klimagassutslipp med 10 prosent innen 2025

Inflasjonsrisikoen er fortsatt på tapetet, og i denne forbindelsen er det verdt å nevne at Fed nå forventer renteøkninger allerede i 2023 sammenlignet med tidligere forventninger om 2024. Markedets første...

Niklas Edman 5 juli 2021
Flere positive selskapsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flere positive selskapsnyheter

Den sterke trenden fortsatte, skjønt tempoet faller noe etter hvert som de lokale kredittspreadene nærmer seg sine europeiske motparter. Men selv om antallet åpenbare feilprisinger minker, er differansen fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
Regjeringen felt av ubetydelig sak
Carnegie Fastighetsfond Norden

Regjeringen felt av ubetydelig sak

Den siste tiden har det stormet i politikken, og uværet startet i et vannglass. Innføring av markedsleie for nyproduksjon burde ikke føre til store politiske motsetninger, men det skjedde. Forslaget...

Jonas Andersson 5 juli 2021
Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Risikoaktiva utviklet seg sterkt i juni, og på aksjesiden gjorde både IT og energi det bra. Sistnevnte bransje dro fordel av stigende oljepris. De lange rentene sank noe, og kredittspreadene...

John Strömgren 5 juli 2021
Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer
Carnegie Rysslandsfond

Rysslandsfonden fortsetter oppover mot nye toppnoteringer

Den sterke veksten i Rysslandsfonden var på over 6 prosent også i mai, og fondet nådde dermed ny toppnotering. En sterk oljepris var selvsagt gunstig for markedet, mens den oppfattede...

Fredrik Colliander 5 juli 2021
Gode rapporter
Carnegie Global

Gode rapporter

Valutaeffekten var negativ i mai og reduserte avkastningen med 1,5 prosentpoeng. De fremste vinnerne var HCA, Inditex og Schwab, og de største taperne var Mastercard, Ryman Healthcare og New York...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 juni 2021