Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Artikler

Innsikt

Det er alltid mørkest før daggry

Innsikt

Godt posisjonert for en tøffere periode

Innsikt

Stigende realrenter og to nye posisjoner