Lukk

Attraktive banker

Økonomiske tall viser nå at veksten avtar betydelig, selv om USA tøffer videre. De foreløpige BNP-tallene indikerer at den svenske økonomien krympet i andre kvartal. Selskapenes halvårsrapporter inneholdt også flere indikasjoner på svakere etterspørsel.

Sentralbanker over hele verden fortsetter imidlertid å signalisere at det kan bli aktuelt med ulike former for lettelse hvis økonomien svekkes, og derfor holdt markedene stort sett humøret oppe i juli. Men da handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte ytterligere på slutten av måneden, snudde aksjemarkedene nedover. Den generelle utviklingen har også fått rentene til å falle og den svenske kronen til å svekke seg nok en gang.

Selv om halvårsrapportene indikerer at markedet har blitt mer avventende, levde de fleste tallene opp til våre forventninger. Essitys rapport var god, men markedet ble skuffet over den svake organiske veksten. Volvo kom med en sterk rapport, slik vi har blitt vant til den siste tiden. Spesielt fremstår kontantstrømmen som positiv. Lifcos klarte å innfri høye forventninger, og Epiroc overrasket positivt med høyere marginer enn forventet og utløste en positiv kursreaksjon.

I juni reduserte fondet aksjeandelen til knappe 60 prosent, et nivå som ikke endret seg nevneverdig i juli. Heldigvis har fondet lenge vært forsiktig med å investere i bankaksjer, for disse aksjene har generelt utviklet seg relativt svakt.

Etter vår vurdering er imidlertid forventningene nå i laveste laget (med P/E-tall på ca. 8–9 og en direkteavkastning på 7–8 prosent), selv om utfordringene er mange. Teoretisk forventer man verken at overskuddet eller utbytte kommer til å stige fremover. Selv om utbyttet skulle falle med 30 prosent, virker prisingen gunstig sammenlignet med andre modne bransjer som teleoperatører, detaljhandel og eiendom. Fondet har derfor kjøpt mindre posisjoner i SEB og Swedbank. Posisjonen i SCA er også blitt økt.

På obligasjonssiden har eksponeringen økt marginalt i eksisterende posisjoner som Heimstaden og Nordea Liv & Pension, mens den mot Intrum er redusert.

I juli steg fondet med 0,3 prosent, og oppgangen siden årsskiftet er på 17,1 prosent.

 

 

 

Flere artikler

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019