Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Infrastructure

Avfall og transport førte an

Etter en noe avventende start de første dagene av året tok aksjene fart på nytt. Sett under ett ble januar en god måned for globale aksjer, fortsatt drevet av amerikanske teknologigiganter.

Infrastruktursegmentet fikk imidlertid en svakere utvikling, og dette fikk konsekvenser også for fondet. Sektorene som klarte seg best, var avfallshåndterings- og transportselskapene, der både jernbane og vei gikk bra.

Utviklingen ble igjen trukket ned av fornybar energi, som etter en opphenting i høst falt tilbake på noe høyere lange renter og fornyet bekymring rundt strømpriser og innsatsvarer. Selskapene med best avkastning i januar var datasentereieren

Digital Realty Trust, logistikkselskapet Brambles og de avfallsfokuserte selskapene Veolia, Republic Services og Waste Management. Digital Realty, med en kundebase som inkluderer flere av de største teknologiselskapene, ble handlet opp etter sterke rapporter fra for eksempel Microsoft og Alphabet. Disse viste fortsatt sterk vekst i skyinfrastruktur og fortsatt høye investeringstakt innenfor utvidelsen av AI-baserte tjenester, som i seg selv krever store dataressurser.

Australian Brambles er et sirkulært logistikkselskap som spesialiserer seg på utleie av paller – en tjeneste som både senker kundenes transportkostnader og hjelper dem med å redusere klimaavtrykket. Selskapet har et stort globalt nettverk med over 350 millioner paller og flere av verdens største forbruksvareselskaper (P&G, Coca-Cola og Nestlé) som kunder. De vokser med 10% per år, og tjenestene deres bør bli mer ettertraktet etter hvert som transportkostnadene generelt blir høyere og selskapene ser etter enkle, effektive løsninger for å kompensere.

At vi får rentekutt i 2024, er en selvfølge – men spørsmålet er i hvilken grad og hvilken type. Får vi «gode» rentekutt fordi inflasjonen vurderes å være tilstrekkelig under kontroll selv med sterke arbeidsmarkeder?

Eller får vi «dårlige» kutt fordi den økonomiske aktiviteten kollapser og det blir nødvendig med lavere renter for å sikre sysselsettingen? Det positive for infrastruktur er at selv om selskapene er generelt rentefølsomme, påvirkes de ikke spesielt av konjunkturen. At lavere renter uansett grunn trolig vil være positivt for sektoren, taler for et sterkt 2024.

Emanuel Furubo

Forfatter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.