Lukk

Balanse mellom aksjer og obligasjoner

De europeiske aksjemarkedene, og spesielt det svenske, gjorde det relativt dårlig i november. En forklaring på utviklingen er at euroen styrket seg mot de fleste valutaene, mens den svenske kronen ikke styrket seg. Allerede i september så vi at bekymringene for det svenske eiendomsmarkedet økte og smittet over på flere aktivaklasser. Bekymringene har snarere økt i oktober og november, og dette har først og fremst påvirket boligutviklerne samt aksjer fra utbyggere og banker.

Fra et europeisk perspektiv framsto også Sverige tidligere i år som et av de landene med best forutsetninger for å begynne å stramme inn pengepolitikken. Nå oppfattes dette som mer usikkert, og mange internasjonale investorer går ut av svenske aktiva. Etter vår vurdering er det svenske aksjemarkedets relative svakhet bare midlertidig. De fleste av de store børsselskapene er først og fremst avhengige av internasjonale konjunkturer og dessuten tjent med en svak nasjonal valuta.

På det internasjonale høyrentemarkedet bød måneden på en del turbulens, men nivåene på slutten av måneden vitnet snarere om en rolig måned i de nordiske markedene for selskapsobligasjoner. Totalt sett falt fondet med 1,3 prosent i november. Med én måned igjen av året er fondet opp 7,9 prosent.

I løpet av måneden har fondet stort sett solgt aksjer i favør av obligasjoner, spesielt i Verisure og Bonheur. Fondet økte eksponeringen mot alarmselskapet Verisure da det refinansiert gjelden. Selskapet har en høy gjeldsgrad, men virksomheten er usedvanlig stabil og obligasjonen likvid. Bonheur er et norsk selskap som spesialiserer seg innen energi, spesielt vindkraft, og det har en sterk balanse. Negativt teller eksponeringen mot rigger, som øker risikonivået en god del. Balansen mellom aksjer og obligasjoner er nå nesten helt jevn.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer
Carnegie Strategifond

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer

Et turbulent 2020 endte med en relativt rolig desembermåned. Verken aksje- eller rentemarkedene beveget seg i større grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere vekstmarkeder har steget...

John Strömgren 7 januar 2021
Nye funn i Skanskas balanse
Carnegie Strategifond

Nye funn i Skanskas balanse

November ble en usedvanlig sterk børsmåned. Håp om at vi begynner på veien tilbake til normale liv senest i andre halvår av 2021, har ført til en opphenting blant aksjene...

John Strömgren 3 desember 2020
Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo
Carnegie Strategifond

Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo

Etter å ha steget hver måned siden mars, falt fondet med 3,7 prosent i oktober, og dets utvikling hittil i år har vært på -1,7 prosent. Både aksjemarkedene og (til...

John Strömgren 5 november 2020