Lukk

Bekymringene viker plass for positive rapporter

Styrkede globale handelsrelasjoner, første fase i en handelsavtale mellom USA og Kina og økte forhåpninger til en ordnet brexit var faktorer som drev stemningen i oktober da de globale børsene satte nye rekorder.

Markedet fortsetter å trosse signaler om svakere konjunktur og å prise risiko lavt. En av årsakene er at sentralbankene har gjort helomvending det siste halvåret og nå uttrykkelig sier seg villige til å støtte økonomien så mye som nødvendig.

Riksbanken signaliserte imidlertid på månedens møte at de fortsatt har til hensikt å heve renten i desember, men at rentebanen deretter vil senkes relativt kraftig for så å ligge rundt nullnivået i et par år. Konsekvensen fremover blir at avkastningen ikke kommer til å få noe særlig drahjelp fra rentekomponenten.

Bekymringene som tynget forut for selskapenes kvartalsrapporter, viste seg å være noe overdrevne. De fleste selskapene la frem resultat på linje med eller over analytikernes forventninger og ga ytterlig næring til den globale risikoappetitten. Imidlertid kommer de fleste high-yield-selskapene sannsynligvis ikke til å legge frem rapporter før i november.

Primærmarkedet var aktivt i løpet av måneden, men noe mindre hektisk enn tidligere. Vi investerte i papirer som Frontmatec, Bulk Infrastructure og Logent. Frontmatec er en global leder innenfor automatisering for næringsmiddelbransjen, Bulk er et driftig foretak innenfor bærekraftig infrastruktur og IT-kapasitet, og Logent tilbyr skreddersydde løsninger for logistikk og varelager.

I løpet av måneden kunngjorde Scan Global at de kommer til å endre kapitalstrukturen og erstatte sine to obligasjoner med en ny og større obligasjon. De to gamle vil bli innløst til en premie på 3,4–3,8 prosentpoeng.

I oktober kunngjorde også SBB at de forlenger enkelte av obligasjonene og løser inn de gamle til en premie på 12 prosentpoeng – et ytterligere skritt mot selskapets ambisiøse ratingmål.

Også i annenhåndsmarkedet var stemningen preget av rapporter. Risikovilligheten var høy, og kursene steg videre. I oktober ble porteføljen drevet av et sterkt marked, men avkastningen ble til en viss grad tynget ned av enkeltposisjoner. Carnegie Corporate Bond steg derfor med 0,09 prosent, slik at veksten er på 3,61 prosent hittil i år.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020