Lukk

Budene og fusjonene får følge av børsintroduksjoner

Eiendomsselskapene utviklet seg pent i løpet av måneden, både operativt (Q2-resultat) og på børsen. Den sterke oppadgående kurstrenden som begynte i april, fortsatte i første halvdel av august. Månedens andre halvdel var mer ujevn.

Bud- og fusjonsaktiviteten i sektoren har vært svært høy det siste halvåret. Som vi har nevnt tidligere, er det flere grunner til dette:

  1. Flere av selskapene ble i begynnelsen av året handlet langt under substans.
  2. Forskjellen i prisingen mellom selskapene i sektoren har økt markant, noe som betyr at aksjebaserte tilbud fra høyere prisede selskaper favoriseres.
  3. Større selskaper kan finansiere seg selv billigere på obligasjonsmarkedet.
  4. Det er ikke helt enkelt å finne attraktive eiendommer i direktemarkedet. Flere av posisjonene våre er fortsatt sannsynligvis målselskaper for større kjøpere. Corem er en åpenbar kandidat på lengre sikt (Castellum), men også Stendörren og Amasten bør kunne tiltrekke seg kjøpere. Blant de større selskapene vil Fabege og Hufvudstaden (Lundbergs) kunne kjøpes opp.

Gitt sektorens sterke kursutvikling i vår og sommer kommer vi nå sannsynligvis til å få oppleve nye emisjoner og børsnoteringer, samtidig som budene og fusjonene vil fortsette å strømme på. Børsintroduksjonene finner sted i selskaper der eierne for tiden ikke ønsker å selge til, eller fusjonere med, noen av tungvekterne, men likevel ønsker å spre eierskapet og få tilgang til ny kapital via børsen. Vi har følelsen av at de fleste potensielle nye eiendomsselskapene kan være av interesse for fondet.

I løpet av måneden offentliggjorde de siste etterslengerne blant eiendomsselskapene rapporter for andre kvartal. Sett under ett rapporterte selskapene sterke resultater. Den underliggende kontantstrømmen (CEPS) for andre kvartal økte med 10 prosent på årsbasis. Samlet netto utleie var positiv og utgjorde 88 millioner svenske kroner for andre kvartal – det høyeste nivået siden andre kvartal 2020. Alle selskapene rapporterte positiv netto utleie. Leieinntektene i en sammenlignbar eiendomsportefølje økte i gjennomsnitt med 1 prosent på årsbasis i løpet av kvartalet, et tall som sannsynligvis vil bli bedre i andre halvår.

Ifølge SEPREFs (Swedish Property Research Forum) sammenstilling av forventningene til kontoreiendommer i 3. kvartal, hovedsakelig blant eiendomskonsulenter, spår man et svakt fallende avkastningskrav i Stockholm, men også svakt fallende markedsleie sammenlignet med 2. kvartal. For Göteborg og Malmö forventer man uendrede nivåer. På ett års sikt har forventningene generelt blitt mer positive sammenlignet med forrige måling, både når det gjelder fortsatt yield-kompresjon og leieøkninger for alle de tre storbyregionene.

Når det gjelder fondets posisjoner, har vi med noen få unntak kun foretatt marginale endringer i løpet av måneden. Vi har redusert posisjonen i Kungsleden av porteføljetekniske årsaker (sannsynlig fusjon med Castellum), og vi har solgt alle aksjene i Magnolia (bud). I stedet har vi økt eksponeringen noe mot Skanska, Selvaag, JM, John Mattson og Diös – som alle ser ut til å ha en svært gunstig prising akkurat nå. Vi har også økt noe i Annehem, men på grunn av aksjens begrensede likviditet er det fortsatt en svært beskjeden posisjon.

Mer om fonder

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finnes også i andelsklassen: A og B. Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Negativ realrente er perfekt for eiendom
Carnegie Fastighetsfond Norden

Negativ realrente er perfekt for eiendom

Eiendomsselskapene utviklet seg sterkt på børsen og bedre enn børsen som helhet i løpet av måneden. De viktigste drivkreftene var fallende lange renter, høy inflasjon og fortsatt gode kvartalsrapporter for...

Jonas Andersson 6 desember 2021
Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper
Carnegie Fastighetsfond Norden

Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper

September ble preget av den kriserammede kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande og generelt stigende lange renter. Selv om Evergrandes problemer er Kina- og selskapsspesifikke, ble også den svenske børsen, spesielt eiendomsselskapene, dratt...

Jonas Andersson 5 oktober 2021
Regjeringen felt av ubetydelig sak
Carnegie Fastighetsfond Norden

Regjeringen felt av ubetydelig sak

Den siste tiden har det stormet i politikken, og uværet startet i et vannglass. Innføring av markedsleie for nyproduksjon burde ikke føre til store politiske motsetninger, men det skjedde. Forslaget...

Jonas Andersson 5 juli 2021