Lukk

Carnegie Fonder overtar Alfred Bergs svenske fond

Carnegie Fonder overtar 9 fond og diskresjonær forvaltning fra Alfred Berg, med en forvaltningskapital på nesten 10 milliarder svenske kroner. Transaksjonen forventes å sluttføres i løpet av fjerde kvartal 2019, etter godkjenning fra Finansinspektionen, det svenske finanstilsynet.

Inntil Finansinspektionen har godkjent transaksjonen, forvaltes fondene og de diskresjonære mandatene av Alfred Berg på vanlig måte.

«Carnegie Fonder skal vokse, og her har vi muligheten til å

Hans Hedström, administrerende direktør Carnegie Fonder.

gjøre det gjennom et attraktivt oppkjøp. Alle nye kunder som følger med overtakelsen, ønskes velkommen til å ta del i Carnegie Fonders brede utvalg av vellykkede fond, vårt erfarne salgsteam og solide administrasjon», sier Carnegie Fonders administrerende direktør Hans Hedström.

Følgende fond overtas: Alfred Berg Korträntefond Hållbar, Alfred Berg Ränteallokering Plus, Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar, Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar, Alfred Berg Ryssland, Alfred Berg Fastighetsfond Norden, Alfred Berg Bull, Alfred Berg Bear og Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige.

De overtatte forvaltningsmandatene sammenfaller med kjernekompetansen til Carnegie Fonder, for eksempel nordiske aksjer og renter samt russiske aksjer. Planen er derfor at enkelte Alfred Berg-fond skal slås sammen med Carnegie Fonders eksisterende fond, mens andre vil fortsette som før under nye navn. Finansinspektionens prosess med å godkjenne avtalen forventes å ta noen måneder, og inntil da vil fondene og mandatene bli administrert av Alfred Berg, på samme måte som før.

De 9 fondene og den diskresjonære forvaltningen har en forvaltningskapital på nesten 10 milliarder svenske kroner. Carnegie Fonders forvaltningskapital beløper seg til 72 milliarder svenske kroner per 31. juli (før transaksjonen).

Carnegie Fonder er et uavhengig fondsselskap som startet opp i 1988. Alle fondene våre forvaltes aktivt og bidrar til å skape økonomisk sikkerhet for barn, pensjonssparere, stiftelser og foretak. Carnegie Fonder eies av medarbeiderne og av Carneo Asset Managers.

Flere artikler

God kostnadskontroll og forbedrede marginer

God kostnadskontroll og forbedrede marginer

Markedet April var preget av fortsatt godt risikosentiment drevet av sterkere makroøkonomiske tall som tyder på høyere økonomisk vekst og dermed høye forventninger i forkant av selskapenes Q1-rapporter, selv om...

Daniel Gustafsson 7 mai 2021
Tre nye fond til sparingen din

Tre nye fond til sparingen din

Endelig kan vi dele noen spennende nyheter: Tre nisjefond og aktivt forvaltede fond, som hovedingrediens eller krydder i porteføljen. Carnegie All Cap Carnegie Global Quality Companies Carnegie Listed Private Equity...

Carnegie Fonder 13 april 2021
Carnegie Fonders håndtering av offentliggjøringsforordningen

Carnegie Fonders håndtering av offentliggjøringsforordningen

Europas investeringer skal bli mer bærekraftige, og fondene skal klassifiseres, derfor har EU vedtatt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eller offentliggjøringsforordningen. Anna Strömberg, bærekraftsansvarlig og fondsforvalter, og David Östman, bærekraftsanalytiker,...

Anna Strömberg och David Östman 23 mars 2021