Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Corporate Bond

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt sterk utvikling

Carnegie Corporate Bond

Raskt tempo i det nordiske kredittmarkedet

Carnegie Corporate Bond

Sterk start på det nye året