Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Fastighetsfond Norden

Carnegie Fastighetsfond Norden

Solen skinner på nytt

Carnegie Fastighetsfond Norden

Eiendomsselskapene fortsatte å falle

Carnegie Fastighetsfond Norden

«Jeg har solgt defensive papirer»

Carnegie Fastighetsfond Norden

Hyggelig julegave fra Fed

Carnegie Fastighetsfond Norden

Stabilt resultat, rentedrevne aksjer