Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Global Quality Companies

Carnegie Global Quality Companies

Porteføljen med resultatvekst på 12,4 % – trosser konjunkturen