Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grade

Muntert marked i mars

Carnegie Investment Grade

Febrilsk aktivitet i februar

Carnegie Investment Grade

Pangstart på 2024

Carnegie Investment Grade

Fortsatt aktivitet i kredittmarkedet