Lukk

Blogg: Carnegie Strategifond

Filtrer etter

Fond
Et rentenivå som indikerer resesjon
Carnegie Strategifond

Et rentenivå som indikerer resesjon

Risikoappetitten fra april gikk i mai over i risikoaversjon. Børsene falt på bred front, samtidig som kredittspreadene økte. De lange rentene falt, og USA fikk for en stund siden en...

John Strömgren 5 juni 2019
Sterke rapporter støtter opp om kursoppgang
Carnegie Strategifond

Sterke rapporter støtter opp om kursoppgang

Takket være uvanlig sterke markeder for både aksjer og selskapsobligasjoner steg fondet kraftig i april. Fondet klatret i løpet av måneden med 5,7 prosent, og dermed har det hatt en...

John Strömgren 3 mai 2019
Urovekkende avkastningskurve
Carnegie Strategifond

Urovekkende avkastningskurve

I mars gikk aksje- og rentemarkedet hver sin vei i synet på den økonomiske utviklingen. Aksjemarkedene konsoliderte den pene oppgangen i løpet av årets to første måneder. De lange rentene...

John Strömgren 4 april 2019
Et blinkskudd å øke aksjeprosenten
Carnegie Strategifond

Et blinkskudd å øke aksjeprosenten

I februar fortsatte opphentingen på verdipapirmarkedene etter den svake utviklingen i slutten av 2018. Det generelle bildet fra selskapenes rapporter for fjerde kvartal 2018 er at etterspørselen fortsatt er god,...

John Strömgren 1 mars 2019
Økt aksjeandel lønnet seg raskt
Carnegie Strategifond

Økt aksjeandel lønnet seg raskt

Etter den uvanlig svake børsutviklingen i slutten av 2018, snudde det oppover i januar. Da den amerikanske sentralbanken signaliserte at den vil ta en pause med innstrammingstiltakene, fikk det konjunktururoen...

John Strömgren 7 februar 2019
Langsiktig sparing i Strategy lønner seg
Carnegie Strategifond

Langsiktig sparing i Strategy lønner seg

Børsfallet i oktober bremset opp i november, og enkelte markeder hentet seg noe inn. Bemerkelsesverdig nok har vekstmarkedene utviklet seg relativt sterkt i november, til tross for tøff retorikk fra...

John Strömgren 5 desember 2018
Slakteferdig ABB får plass i fondet
Carnegie Strategifond

Slakteferdig ABB får plass i fondet

Fokuset vårt på aksjer og obligasjoner med god direkteavkastning har gitt et pent utbytte. Nå er det ABBs tur til å bidra. Carnegie Strategifond falt med 0,2 prosent i løpet...

John Strömgren 3 oktober 2018
Stakkars pensjonssparere
Carnegie Strategifond

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen....

John Strömgren 4 juli 2018
Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet
Carnegie Strategifond

Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet

Carnegie Strategifond A falt med 0,6 prosent i mai, og dette betyr at oppgangen hittil i år har vært på 1,0 prosent. Som kjent er fondet på jakt etter selskaper...

John Strömgren 7 juni 2018
Tegn på svakere konjunktur
Carnegie Strategifond

Tegn på svakere konjunktur

Etter en svak mars skjøt aksjemarkedene fart i april. Carnegie Strategifond steg med 2,0 prosent. Selskapene kan generelt rapportere om et sterkt første kvartal med høy inntjeningsvekst. Blant fondets posisjoner...

John Strömgren 3 mai 2018
Pen finsk eiendomsavkastning
Carnegie Strategifond

Pen finsk eiendomsavkastning

Verdipapirmarkedene har lenge hatt en usedvanlig evne til å ignorere ulike politiske risikofaktorer. I stedet har de fokusert på inflasjonsforventninger og inntjeningsvekst, og dette har ført til en god markedsutvikling....

John Strömgren 4 april 2018
Betydningen av diversifisering
Carnegie Strategifond

Betydningen av diversifisering

I begynnelsen av februar var verdipapirmarkedene preget av inflasjonsuro. USA-tallene viste plutselig at lønnsveksten hadde fått opp farten, noe som analytikere hadde ventet på i lang tid. Forventninger om høyere...

John Strömgren 6 mars 2018
Høye forventninger til rapportene
Carnegie Strategifond

Høye forventninger til rapportene

Den globale økonomiske veksten overrasket positivt og ga ekstra drahjelp til aksjene, først og fremst de sykliske. Baksiden av medaljen er at den også gir grobunn for inflasjonsbekymringer. Derfor har...

John Strömgren 5 februar 2018
Sjette året på rad med oppgang
Carnegie Strategifond

Sjette året på rad med oppgang

De nordiske aksjemarkedene opplevde en noe svakere i desember med et liten fall. Rentene steg noe, samtidig som kredittspreadene generelt sett holdt seg stabile. Carnegie Strategifond A falt i desember med 0,8. For...

John Strömgren 8 januar 2018