Lukk

Blogg: Carnegie Strategy Fund

Filtrer etter

Fond
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 4 juni 2020
Handelen i fondene stanses

Handelen i fondene stanses

Den rådende ekstraordinære markedsuroen har ført til usikkerhet omkring kursfastsettelsen av selskapsobligasjoner. Carnegie Fonder har derfor bestemt seg for å stanse handelen i fondene som investerer i slike obligasjoner. Beslutningen...

Erik Amcoff 20 mars 2020
Større aksjeandel
Carnegie Strategy Fund

Større aksjeandel

En uvanlig svak utvikling på både aksje- og kredittmarkedene i desember innebar at fondets håp om positiv årsavkastning ble knust. Avkastningen i desember var –2,85 prosent, noe som medførte at...

John Strömgren 1 januar 2019
Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018
Stakkars pensjonssparere
Carnegie Strategy Fund

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen....

John Strömgren 1 juli 2018
Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet
Carnegie Strategy Fund

Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet

Carnegie Strategy Fund B falt med 0,5 prosent i mai, og dette betyr at oppgangen hittil i år har vært på 1,4 prosent. Som kjent er fondet på jakt etter...

John Strömgren 1 juni 2018
Tegn på svakere konjunktur
Carnegie Strategy Fund

Tegn på svakere konjunktur

Etter en svak mars skjøt aksjemarkedene fart i april. Carnegie Strategy Fund B steg med 2,0  prosent. Selskapene kan generelt rapportere om et sterkt første kvartal med høy inntjeningsvekst. Blant...

John Strömgren 1 mai 2018
Pen finsk eiendomsavkastning
Carnegie Strategy Fund

Pen finsk eiendomsavkastning

Verdipapirmarkedene har lenge hatt en usedvanlig evne til å ignorere ulike politiske risikofaktorer. I stedet har de fokusert på inflasjonsforventninger og inntjeningsvekst, og dette har ført til en god markedsutvikling....

John Strömgren 1 april 2018
Ta en tur ut! 10 gode råd om investering
Carnegie Strategy Fund

Ta en tur ut! 10 gode råd om investering

Så fint at du tenker på sparing! Uansett hva du sparer til – pensjon, barn, feriehus eller noe annet – har vi noen råd på veien. Råd 10. Tenk selv...

Erik Amcoff 22 februar 2018
Høye forventninger til rapportene
Carnegie Strategy Fund

Høye forventninger til rapportene

Den globale økonomiske veksten overrasket positivt og ga ekstra drahjelp til aksjene, først og fremst de sykliske. Baksiden av medaljen er at den også gir grobunn for inflasjonsbekymringer. Derfor har...

John Strömgren 4 februar 2018
Sjette året på rad med oppgang
Carnegie Strategy Fund

Sjette året på rad med oppgang

De nordiske aksjemarkedene opplevde en noe svakere i desember med et liten fall. Rentene steg noe, samtidig som kredittspreadene generelt sett holdt seg stabile. Carnegie Strategy Fund B falt i...

John Strömgren 1 januar 2018