Lukk

Blogg: Carnegie Strategy Fund

Filtrer etter

Fond
En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

På samme måte som i de forrige kvartalene slo de aller fleste selskapene høye forventninger i årets første kvartal. I mange tilfeller innebærer dette at man kan forsvare den kraftige...

John Strömgren 4 august 2021
Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Risikoaktiva utviklet seg sterkt i juni, og på aksjesiden gjorde både IT og energi det bra. Sistnevnte bransje dro fordel av stigende oljepris. De lange rentene sank noe, og kredittspreadene...

John Strömgren 5 juli 2021
Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i...

John Strömgren 5 mai 2021
Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger
Carnegie Strategy Fund

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Fortsatt positiv utvikling i juli
Carnegie Strategy Fund

Fortsatt positiv utvikling i juli

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3,64 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 2 august 2020
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 4 juni 2020
Handelen i fondene stanses

Handelen i fondene stanses

Den rådende ekstraordinære markedsuroen har ført til usikkerhet omkring kursfastsettelsen av selskapsobligasjoner. Carnegie Fonder har derfor bestemt seg for å stanse handelen i fondene som investerer i slike obligasjoner. Beslutningen...

Erik Amcoff 20 mars 2020
Større aksjeandel
Carnegie Strategy Fund

Større aksjeandel

En uvanlig svak utvikling på både aksje- og kredittmarkedene i desember innebar at fondets håp om positiv årsavkastning ble knust. Avkastningen i desember var –2,85 prosent, noe som medførte at...

John Strömgren 1 januar 2019
Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018
Stakkars pensjonssparere
Carnegie Strategy Fund

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen....

John Strömgren 1 juli 2018
Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet
Carnegie Strategy Fund

Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet

Carnegie Strategy Fund B falt med 0,5 prosent i mai, og dette betyr at oppgangen hittil i år har vært på 1,4 prosent. Som kjent er fondet på jakt etter...

John Strömgren 1 juni 2018