Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Innsikt

Innsikt

Det er alltid mørkest før daggry

Innsikt

Godt posisjonert for en tøffere periode

Innsikt

Stigende realrenter og to nye posisjoner