Lukk

Defensive selskaper på billigsalg

De globale aksjene hadde igjen en god måned og avsluttet første halvår med et imponerende resultat. Fortsatt sjenerøs pengepolitikk og økt vaksineringstempo bidro til optimismen.

Den viktigste drivkraften for børsoppgangen er imidlertid ikke positive nyheter, men det faktum at rentebærende investeringer fortsatt handles på ekstremt dyre nivåer, og aksjer fremdeles ser billige ut i et relativt perspektiv.

De mest lønnsomme sektorene i porteføljen var helse og teknologi. Innenfor helse ble resultatet drevet av legemiddelfirmaer med produkter og tjenester som det har vært lavere etterspørsel etter under pandemien, men som nå forventes å hente seg inn igjen i takt med at flere og flere vaksineres. Innenfor teknologi var det forskjell på programvare- og maskinvaredrevne selskaper, der de førstnevnte hadde en bedre utvikling. Selskapene som ga beste avkastning, var Roche (+10,4 %), Apple (+9,9 %) og Novo Nordisk (+8,9 %). Det er vanskelig å identifisere selskapsspesifikke innovasjoner som kan forklare en vesentlig del av denne utviklingen. Roche og Novo Nordisk la frem positive resultater fra noen tidlige studier, og Apple kjøper tilbake aksjer i rekordstore mengder. Men i hovedsak var det økte forventninger om sterke resultatstall de kommende kvartalene som drev aksjene.

De siste 12 månedene har børsene levert en ekstremt god utvikling, men man bør merke seg at oppgangen har variert i ulike sektorer. Vekstselskaper og konjunkturfølsomme selskaper med høyest kortsiktig resultatvekst har vært vinnere. Mer defensive selskaper der resultatet ikke har blitt påvirket av covid-19, har hatt en betydelig mer beskjeden utvikling i løpet av perioden. I dag ser vi store muligheter blant selskaper som investorene til en viss grad har oversett, kanskje fordi de oppleves som kjedelige. Dessuten vokser mange av disse selskapene bedre strukturelt over lengre tid enn de fleste mer syklisk følsomme selskapene. Vi ser i dag på en rekke nye billige selskaper og vurderer om vi skal øke eksponeringen ytterligere mot defensive selskaper innenfor medisin, teknologi og forbruksvarer. Vår overbevisning er at disse selskapene ikke bare bidrar med lavere risiko, men også høyere langsiktig avkastning. Dermed utgjør de en solid grunnstein for langsiktige porteføljer.

 

 

 

 

 

Mer om fonder

Flere artikler

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.
Carnegie Global Quality Companies

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.

Globale aksjer hadde en svakere periode i november, og de fleste børsene viste negativ utvikling etter at nyheten om en ny virusmutasjon skapte angst og svekket risikoviljen. Den hittil høye...

Emanuel Furubo 6 desember 2021
Månedens prestasjon: Garmin
Carnegie Global Quality Companies

Månedens prestasjon: Garmin

Globale aksjer hadde enda en positiv måned i august – den syvende måneden på rad. Konjunkturuavhengige selskaper gjorde det bra i månedens første uker, da lange markedsrenter begynte å stige....

Emanuel Furubo 3 september 2021
Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer

Globale aksjer som helhet hadde en positiv måned i juli, men resultatene på verdens børser varierte. I Europa og USA utviklet børsene seg godt, men i de asiatiske markedene var...

Emanuel Furubo 10 august 2021