Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Innsikt

Det er alltid mørkest før daggry

I september opplevde vi på mange måter en forsterkning av trenden vi så allerede i august. En fallende børs som priste inn akselererende konjunkturbekymringer. Og det finnes utvilsomt mye å bekymre seg for: Vestens sentralbanker har bestemt seg for at inflasjonen må kveles, og de nærmest konkurrerer om rentestigninger og haukaktige uttalelser. I Europa har vi både en geopolitisk og humanitær krise i Øst-Ukraina, samt en krise i hele kontinentets energiforsyning.

Vår vurdering av situasjonen er at sentralbankenes handlingsrom er relativt begrenset. For eksempel vil det ikke fungere for den svenske Riksbanken å avvike mye fra ESB. Når det gjelder de økonomiske utsiktene, er det klart at forbrukerne i Europa og Sverige blir presset fra flere hold, og at en kraftig konjunkturoppbremsing er nært forestående. Man må imidlertid huske på at børsen ligger forut for realøkonomien.

Historikk fra de siste 30 årene viser at aksjemarkedet allerede hadde bunnet ut da vi gikk inn i resesjonen, ikke da vi passerte den.

  I Sverigefonden fikk vi i september resultatvarsel fra to posisjoner, nemlig Electrolux og NCC. Securitas kom med en handelsoppdatering som oppfylte markedets forventninger. Electrolux’ resultatvarsel skyldtes fallende volumer samtidig som kostnadsinflasjonen fortsatt var relativt høy. Electrolux har tatt initiativ til et spareprogram.

  Det er verdt å merke seg at aksjen etter resultatvarselet har slått indeksen (justert for utbytte). Vi mener dette er et eksempel på at markedet ofte ligger på et tidlig stadium i sine forventninger. Selskapet har sterk balanse, og vi tror dessuten at råvareinflasjonen blir til deflasjon for Electrolux når vi går inn i 2023.

  NCC kom senere i september med et varsel knyttet til energikostnader innenfor industrien (asfaltlegging), et behov for å styrke pensjonsavsetninger i fond og visse byggeprosjekter der styringen ikke har fungert som planlagt.

  Vi mener fortsatt det er tydelig at NCC over tid har styrket kontrollprosessene, og at antall nedskrivninger har gått betydelig ned. Selskapet har en knallsterk balanse og et fleksibelt kostnadsgrunnlag. Selv om byggebransjen står overfor en svekkelse, mener vi at NCCs prising har mye støtte på disse nivåene.

  Forfatter

  Simon Blecher

  Fondsforvalter og CIO.