Lukk

Dialog om ESG-merket kobolt til Tesla

Carnegie Asia falt i verdi med 0,3 prosent.

I november var jeg på reise i Asia for å besøke nye og gamle selskaper. Denne gangen dro jeg til Kina, Indonesia og Vietnam. I løpet av turen møtte jeg 27 selskaper på 10 dager.

Inntrykket mitt fra de kinesiske selskapene er at de merker en klar svekkelse i etterspørselen, enten det gjelder biler, forbruksvarer eller andre bransjer. Dette er helt på linje med vårt inntrykk av den kinesiske økonomiens generelle utvikling. BNP-veksten ligger nå på 6 prosent, som er lavt i historisk perspektiv.

Jeg traff også gruveselskapet China Molybdenum, som blant annet eier kobber- og koboltgruver i Republikken Kongo. Vi hadde et interessant møte der flere ESG-relaterte spørsmål sto på agendaen. Både Apple og Tesla har undertegnet langsiktige kontrakter om koboltleveranser fra Freeports koboltraffineri i Kokkola, Finland.

Kokkola-fabrikken mottar det meste av råvarene fra China Molybdenum i Kongo. Selskapet er svært bevisst på kritikken og har de siste årene jobbet med å forbedre informasjonen til investorer for å ta opp og belyse ESG-spørsmål. China Molybdenum driver industriell gruvedrift og jobber for å bedre arbeidsmiljøet og begrense miljøkonsekvensene. Selskapet tillater ikke barnearbeid i gruvene sine. Imidlertid forekommer det ikke-industriell og ulovlig gruvedrift i Kongo utenfor selskapets virksomhet, og det er her problemet ligger. All kobolt fra selskapets gruver må merkes, slik at det kan verifiseres hvor gruvedriften har funnet sted. Selskapets kobolt er klassifisert av MSCI med ESG-rating, og man ønsker å introdusere en ny handelskategori for safe cobolt, med separat prising.

asiaVietnam er antagelig det landet som drar størst fordel av utviklingen i Kina. Ny utenlandsk kapital strømmer inn i Vietnam når globale produksjonsselskaper flytter produksjons- og leverandørkjedene ut av Kina som en konsekvens av Trumps proteksjonistiske politikk. Dessuten investerer kineserne i Vietnam og bygger nye fabrikker. Det skapes mange nye arbeidsplasser, og sysselsettingen øker.

Mer om fonder

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA
Carnegie Asia

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA

De asiatiske markeder steg videre i oktober. Carnegie Asia økte i verdi med 0,7 prosent. Mye av søkelyset var rettet mot utviklingen i det amerikanske presidentvalget, som i skrivende stund ennå...

Gunnar Påhlson 5 november 2020
Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger
Carnegie Asia

Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger

«Don’t fight the Fed», som man pleier å si. De asiatiske markedene utviklet seg sterkt i juni, og Carnegie Asia steg i verdi med 8,2 prosent. Fasit for første halvår er...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong
Carnegie Asia

Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong

De asiatiske markedene fikk en noe svakere utvikling i mai. Markedene falt ikke særlig mye i lokal valuta, men så godt som hele nedgangen skyldtes en svekkelse av dollar mot...

Gunnar Påhlson 8 juni 2020