Lukk

Digitalisering og vekst

I juni ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,0 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +25,6 prosent. Månedens beste utvikling ble oppnådd av Chrysalis, Ares Management, Apollo og Oakley Capital.

Strategiene som har gjort det best i løpet av året, er fondsselskaper og distressed (spesialister på å snu selskaper med lønnsomhetsproblemer). Utviklingen var normal for direkteinvestorer, fondsporteføljer, teknologifokus og kredittfokus, samtidig som infrastrukturinvestorene har hatt en svak utvikling i år. Takket være den store interessen for investeringer i private equity har fondsselskapene en ekstra fordel ved at de både kan generere avkastning gjennom investeringer og oppnå verdivekst ved å reise nye fond.

Private-equity-investeringer i porteføljeselskaper med lønnsomhetsproblemer kan gi særlig høy uttelling for kompetansen med å utvikle selskaper som man snur fra tap til fortjeneste. Tyske Aurelius er vår beste posisjon for denne strategien og har økt med 50 %. En rekke underliggende porteføljeselskaper oppnår sterk verdiutvikling når de når ut globalt med vellykkede forretningsmodeller. Ofte handler det om digitale selskaper. En av de store posisjonene våre, Apollo, har et typisk eksempel på hvordan et tradisjonelt porteføljeselskap digitaliseres og vokser med lønnsomhet. De selger nå utdanningsselskapet McGraw Hill, som har gjennomgått en transformasjon og i dag tilbyr 80 % av universitetspensumet digitalt.

Fondets økning for i år ligger over historisk gjennomsnitt etter et litt nølende 2020. Hvis man ser på perioder over 5 og 10 år, har fondet generert henholdsvis 20,2 prosent og 14,7 prosent i årlig avkastning, og verdien har blitt mer enn femdoblet siden oppstarten i oktober 2009. Vi har hatt mye kontakt med posisjonene våre, ikke minst gjennom vårt pågående ESG-arbeid. Som alltid er den aktive eiermodellen en styrke i måten man støtter porteføljeselskapene på, men det skjer også en klar økning i andre deler av ESG, med særlig fokus på miljøarbeid. Dessuten gir posisjonene våre positive utsikter for fremtiden og muligheter til å utvikle selskaper og skape verdivekst. Aktiviteten er høy, og det kommer mange henvendelser fra selskapskjøpere.

 

Mer om fonder

Flere artikler

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger
Carnegie Listed Private Equity A

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger

I august kom den beste utviklingen i Compass, Pantheon og Chrysalis. Som før gir publiserte rapporter og positive nyheter utslag i høyere børskurser når markedet får konkret informasjon om god...

Tom Berggren 3 september 2021
«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»
Carnegie Listed Private Equity A

«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»

Månedens beste selskaper var ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure og Chrysalis. Disse posisjonene er gode eksempler på hvilke selskaper vi velger blant de ca. 300 børsnoterte private-equity-selskapene som finnes...

Tom Berggren 4 juni 2021
Slik fungerer Private Equity – «risikokapital»
Carnegie Listed Private Equity A

Slik fungerer Private Equity – «risikokapital»

De siste årene har det dukket opp aksjefond som spesialiserer seg på risikokapital, eller Private Equity. Tom Berggren, som er forvalter av fondet Carnegie Listed Private Equity, forklarer aktivatypen, grunnen...

Tom Berggren 11 mai 2021