Lukk

Eiendomsprisene vil nok fortsette oppover

Eiendomsselskapene fortsatte å gjøre det sterkt på børsen i løpet av måneden. Lånerenten har stabilisert seg de siste månedene og sammen med de sterke rapportene fungert som en pådriver for sektoren.

Dessuten var eiendom en av sektorene som falt kraftigst på børsen da pandemien brøt ut, og den har blitt hengende etter andre sektorer i oppgangsfasen. Generelt øker også risikoappetitten etter hvert som koronarestriksjonene løftes og flere og flere blir vaksinert.

I løpet av måneden la de siste eiendomsselskapene frem resultater for årets første kvartal. Den positive resultattrenden fortsatte. Kort sagt kan man oppsummere rapportene med at netto substansverdi i gjennomsnitt økte med 18 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor – drevet av både stigende eiendomsverdier og sterke underliggende kontantstrømmer.

For inneværende kvartal (Q2) forventes det at den positive trenden fortsetter. Ifølge den siste konsensusprognosen fra SEPREF (Swedish Property Research Forum) ligger kontorleien for årets andre kvartal fortsatt på 8000 SEK per kvm per år for de beste beliggenhetene. I Stockholm og Malmö er den 2900 SEK per kvm, mens kontorleien i Göteborg ble justert opp med 100 SEK det siste kvartalet, til 3500 SEK per kvm. Når det gjelder direkteavkastningskravene for kontorer i de beste beliggenhetene, har nivået blitt justert noe ned i Stockholm til 3,28 prosent. Samtidig har det holdt seg stabilt i Göteborg og Malmö, med henholdsvis 4,0 og 4,25 prosent. Vi anslår at eiendomsselskapene selv generelt er ett hakk mer positive enn det SEPREF indikerer. Dette skyldes sannsynligvis en beskjeden eksponering mot de aller høyeste kontorleiene i Stockholm. Bortsett fra kontorer anslår vi at avkastningskravene vil fortsette å falle for industri, lager og logistikk. Den positive trenden vil trolig også fortsette for boliger og samfunnsbygg. For hoteller og næringseiendommer er situasjonen vanskeligere å vurdere.

Fondet steg med drøye 6 prosent i mai. Blant våre posisjoner har K2A og Samhällsbyggnadsbolaget gjort det best, mens Selvaag og Magnolia gjorde det dårligst i april. Posisjonene i Samhällsbyggnadsbolaget og Balder har gitt de største positive bidragene til porteføljen, mens Selvaag og Magnolia har hatt størst negativ innvirkning på avkastningen.

Når det gjelder endringer i porteføljen, har vi i mai foretatt litt flere ommøbleringer enn det vi gjør til vanlig. Brinova er en helt ny posisjon i fondet. Det er et relativt lite selskap med boliger og samfunnseiendommer i Skåne. Prisingen er lav sammenlignet med lignende selskaper, og da vi fikk muligheten til å delta i en rabattert rettet emisjon, tok vi selskapet inn i porteføljen. Vi har også gjort en beskjeden investering i Annehem – et eiendomsselskap som nylig ble utfisjonert fra Peab. Også der stakk prisingen seg ut som attraktiv. Vi tok også JM inn igjen i porteføljen i løpet av måneden. Selskapet er et veldrevet derivat, først og fremst på det svenske leilighetsmarkedet. Da Tre Kronor ble kjøpt og tatt av børs (etter at budet ble hevet to ganger) solgte vi hele posisjonen i selskapet. Når det gjelder mindre endringer har vi blant annet økt i Diös, SBB og Skanska, mens vi har redusert i Balder, Klövern og Sagax D.

Mer om fonder

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finnes også i andelsklassen: A og B. Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Negativ realrente er perfekt for eiendom
Carnegie Fastighetsfond Norden

Negativ realrente er perfekt for eiendom

Eiendomsselskapene utviklet seg sterkt på børsen og bedre enn børsen som helhet i løpet av måneden. De viktigste drivkreftene var fallende lange renter, høy inflasjon og fortsatt gode kvartalsrapporter for...

Jonas Andersson 6 desember 2021
Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper
Carnegie Fastighetsfond Norden

Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper

September ble preget av den kriserammede kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande og generelt stigende lange renter. Selv om Evergrandes problemer er Kina- og selskapsspesifikke, ble også den svenske børsen, spesielt eiendomsselskapene, dratt...

Jonas Andersson 5 oktober 2021
Budene og fusjonene får følge av børsintroduksjoner
Carnegie Fastighetsfond Norden

Budene og fusjonene får følge av børsintroduksjoner

Eiendomsselskapene utviklet seg pent i løpet av måneden, både operativt (Q2-resultat) og på børsen. Den sterke oppadgående kurstrenden som begynte i april, fortsatte i første halvdel av august. Månedens andre...

Jonas Andersson 3 september 2021