Lukk

En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

På samme måte som i de forrige kvartalene slo de aller fleste selskapene høye forventninger i årets første kvartal. I mange tilfeller innebærer dette at man kan forsvare den kraftige kursoppgangen som de fleste aksjer har oppnådd det siste året.

Samtidig fortsetter de ledende sentralbankene å understreke at den ekspansive pengepolitikken kommer til å fortsette. Den økende inflasjonen vi nå opplever, forventes å bli midlertidig. Mange investorer lurer på hva som skal drive kursene oppover nå når vi allerede har rekordhøy vekst kombinert med rekordlave renter. Koronavirusets spredning gjennom deltavarianten og manglende vaksinering i store deler av verdens befolkning skaper også bekymring for vekstvilkårene nå til høsten og videre fremover. Dette kan forklare hvorfor noen aksjer faktisk falt til tross for sterke rapporter som lå over analytikernes prognoser.

Fondets posisjoner har også innfridd forventningene, og dets positive utvikling fortsatte i juli. En av fondets eldre posisjoner, Elanders, har gradvis blitt en mindre liten del av fondet – til ca. 0,5 prosent for ett år siden – som følge av relativt svak kursutvikling. Men tålmodighet er en dyd: I løpet av det siste året har Elanders vist at de har lykkes med omstillingen fra fokus på trykte produkter til fokus på totalløsninger innenfor trykk og emballasje og totalansvar for kundens supply chain management. Dermed har denne posisjonen alene bidratt med ca. 1 prosentpoeng til fondets utvikling det siste året, siden aksjen har hatt en totalavkastning på hele 170 prosent. Selskapet har per i dag en margin på litt over 5 prosent og dermed fortsatt et stykke igjen til målet på minst 7 prosent. Den tidligere relativt høye gjeldsgraden har blitt redusert, og kanskje finnes det også rom for lånefinansiert ekspansjon. I tillegg har selskapet en utholdende, økonomisk sterk og motivert majoritetseier i Carl Bennet. Dermed vil Elanders fortsatt se interessant ut til tross for aksjens sterke utvikling den siste tiden.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021