Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Strategifond

En blandet måned

Januar var en blandet måned der den brede Stockholmsbørsen SBX snublet og falt med 1,5%, samtidig som vi fikk en sterk utvikling for kredittmarkedene.

Risikoappetitten styrket seg i løpet av måneden, og markedet fortsetter å diskontere inn store rentekutt i 2024. Fraktratene steg kraftig i januar drevet av urolighetene i Rødehavet, og markedet kommer til å følge nøye med om uroen får effekt på inflasjonen. Emisjonsmarkedet for kredittinstrumenter har åpnet opp.

At også eiendomsselskaper har hatt mulighet til å utstede på nivåer som er attraktive, gir sårt tiltrengt stabilitet til både aksje- og kredittmarkedene. Fondets aksjebeholdninger innenfor eiendomssektoren måtte gi slipp på noe av oppgangen fra desember, samtidig som enkeltselskaper i kredittporteføljen fortsatte å utvikle seg godt. Dette viser at fondet har muligheter til å utnytte hele kapitalstrukturen for å optimalisere direkteavkastningen innenfor aksjer og kredittinstrumenter når risk/reward skifter raskt.

Rapporteringssesongen startet i slutten av måneden, og vi fikk en sterk utvikling i Volvo – som har en ekstremt sterk balanse og betaler et rekordhøyt utbytte. Selskapet har forbedret marginene sine strukturelt, og vi er fortsatt positive til dets evne til å navigere et noe svakere lastebilmarked i 2024.

I januar solgte Alternus en del av porteføljen for å tilbakebetale deler av sin utestående obligasjon. Vi benyttet anledningen til å investere likviditeten i Klarna, som utstedte en ny AT1-obligasjon på attraktive nivåer. Kredittspreaden var 9,5% på utstedelsestidspunktet, og obligasjonen betaler i skrivende stund litt over 13%. Selskapet ser nå en tydelig vei til lønnsomhet og gjør samtidig operasjonelle effektiviseringer. Derfor mener vi at de har gode muligheter til å erstatte obligasjonen ved første innløsning om 5 år.

Kredittporteføljen fikk et spesielt godt bidrag fra high-yield-posisjoner, der høyere risikovillighet og lavere risikoappetitt generelt skaper et gunstig miljø for rentesensitive faktorer. H&M la i januar frem en rapport der lønnsomheten kom inn noe under forventet. Selskapet fortsatte å styrke bruttomarginen, og vi ser gode muligheter for at H&M kan utnytte dette og styrke driftsmarginen i 2024.

Forfatter

John Strömgren

Markedsøkonom. Ble ansatt i 1996 og har jobbet i bransjen siden 1984.