Lukk

En dansk hørselsspesialist

Den siste måneden av 2019 bød ikke på større overraskelser. I desember kom som forventet beskjeden fra Riksbanken om at den ville heve renten med 25 punkter til 0 prosent. Begrunnelsen for avgjørelsen Det forventes videre at rentebanen blir flat, det vil si at renten kommer til å ligge på null de neste årene.

I første halvdel av desember var markedet fortsatt ganske aktivt, siden mange selskaper skulle rekke å gjennomføre primærtransaksjoner innen aktiviteten dabbet av før jul og nyttår.

Fondet deltok i en emisjon fra det danske selskapet GN Store Nord, som produserer kommunikasjonsløsninger som trådløse høyttalere og headsets (GN Audio), samt utstyr for hørselshemmede (GN Hearing). Selskapet distribuerer produktene globalt, og flere megatrender indikerer at produktene vil fortsette å være etterspurt. Andelen eldre i den totale befolkningen øker, støyforurensningen fører til flere hørselsskader, og markedet er fortsatt relativt lite penetrert.

Bortsett fra denne emisjonen ble det bare foretatt noen få mindre kjøp, inkludert Heimstaden Bostad, Storebrand og Kraftringen. I løpet av måneden fikk vi nyheter om at Folksam og KPA blir eiere av Heimstaden Bostad, og investeringen styrker eierstrukturen og bidrar positivt til Heimstadens reise mot BBB (fra dagens BBB–). Ellers ble det ikke gjort vesentlige endringer i porteføljen.

Carnegie Investment Grade er et fond med eksponering mot nordiske selskapsobligasjoner med høy kredittrating. Det er selvfølgelig en utfordring at vi befinner oss i et lavrentemiljø. Men sterke og stabile selskaper og bærekraftfokus er en attraktiv kombinasjon, og trolig er forutsetningene gode for å oppnå pen avkastning over tid.

 

 

Flere artikler

Grønn treåring fra Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grønn treåring fra Sveaskog

Utviklingen vi så i slutten av mars, der prisene stabiliserte seg og kjøperne vendte tilbake til markedene, fortsatte i april. Carnegie Investment Grade steg med 1,28 prosent i løpet av...

Mona Stenmark 5 mai 2020
Kjøperne vender nølende tilbake
Carnegie Investment Grade

Kjøperne vender nølende tilbake

Vi legger bak oss en svært turbulent måned med forhåpninger om en mer stabil fremtid. Koronavirusets spredning har vakt stor bekymring globalt, og det er fremdeles vanskelig å si når...

Mona Stenmark 2 april 2020
Fristende emisjon fra Kinnevik
Carnegie Investment Grade

Fristende emisjon fra Kinnevik

Februar-nyhetene dreide seg om koronaviruset og dets spredning, som skjøt fart utenfor Kina. Disse nyhetene nøytraliserte selvfølgelig indikasjonene på at spredningen faktisk avtok i Kina. Bekymringene for koronavirusets virkning eskalerte...

Mona Stenmark 3 mars 2020