Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Strategifond

En sterk børsmåned

Februar var en sterk børsmåned der den brede Stockholmsbørsen SBX steg med 4 prosent, skriver Simon Blecher, forvalter av Carnegie Strategifond.

Det å stige gjorde også markedsrenten. Markedet legger nå større vekt på at rentekuttene vil komme, og mindre vekt på når og hvor fort. Derfor fortsetter også kredittmarkedet å utvikle seg sterkt.

Amerikanske børsindekser slo nye rekorder i februar, i stor grad drevet av sterk vekst i teknologiselskaper, som ser en kraftig KI-drevet vekst. Kvartalsrapportene fortsatte å komme inn i februar.

Generelt var rapportene stabile, med sterke kontantstrømmer og marginer, men med litt lavere ordretall enn forventet. Blant fondets posisjoner rapporterte Karnov sterke tall. Samtidig akselererer de integreringen av det nyeste oppkjøpet og forventer nå økte synergier.

Demant presenterte også svært sterke tall og kunngjorde at de gjør en strategisk gjennomgang av kommunikasjonsdivisjonen, som tynget ned selskapet i fjor. Aksjen fikk en sterk reaksjon og vi benyttet anledningen til å selge vår posisjon etter en kort, men vellykket investering.

Emisjonsmarkedet viste igjen sin styrke etter rapportene. Mange selskaper har benyttet anledningen til å utstede nye obligasjoner, og fondet har deltatt i blant annet Securitas, Jyske Bank og Coor.

Vi så en stor spredning i februar. Eiendomsaksjene hadde en svak utvikling, samtidig som obligasjonene deres gjorde det godt. Dette viser fordelen av å kunne investere i hele kapitalstrukturen. Eiendomsselskapet EQ kunngjorde at de skal innløse resten av obligasjonen, og fondet brukte provenyet til å øke ytterligere i stabile investment-grade-selskaper innenfor forsikring og telekom.

Fondet økte i februar i Atrium Ljungberg og Holmen og solgte også posisjonen i Acceleron, som ble utfisjonert fra ABB og har fått en svært pen utvikling. Provenyet ble brukt til økt eksponering mot obligasjoner der vi fortsatt ser mange attraktive muligheter og høy avkastning.