Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Webinar Carnegie Listed Private Equity

Carnegie Listed Private Equity har hatt enda et svært godt år, med en oppgang på 38,9 % for den norske aksjeklassen. Vårt beste fond i 2023. Fondet har siden lansering i oktober 2009 hatt en avkastning på drøyt 500 %, det vil si en gjennomsnittlig årsavkastning på 13,5 %. Dette er 1,1 % bedre i gjennomsnitt per år enn for eksempel MSCI World-indeksen.

Les mer om Carnegie Listed Private Equity (PDF)

Vi arrangerer et webinar hvis du ønsker en generell presentasjon av Carnegie Listed Private Equity.

Head of Sales Norway
Mobil: +46 724 025 054
martin.pantzar@carnegiefonder.se

Webinar

"*" indicates required fields

Meld din interesse for webinar*