Lukk

Endelig salg hos BillerudKorsnäs!

I juni var børsen preget av god risikoappetitt og stigende kurser drevet av forhåpninger – først og fremst om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, men også om nedtrapping av handelskrigen. Carnegie Småbolagsfond økte med 3,6 % i måneden.

BillerudKorsnäs steg med 9 % i juni. Omsider kom skogsalget som vi hadde ventet på, og vilkårene var gunstige for selskapet. Kjøpesummen på 12,2 milliarder svenske kroner tilsvarer like i underkant av 40 000 kroner per hektar – en gunstig pris for BillerudKorsnäs, spesielt i kombinasjon med leveranseavtalene og tilbakekjøpsmulighetene som de også har sikret seg.

Selskapet som før hadde en anstrengt balanse, ligger nå godt under sitt mål for gjeldsgrad. Og hvis våre forventninger til resultatforbedring oppfylles, vil selskapet bli svært velkapitalisert. Oppstarten av den gigantiske nye kartongmaskinen KM7 i Gruvön går angivelig som planlagt. Vi tror på en gradvis forbedring i resultatet og noterer oss at selskapet har lave prisingsmultipler. Gitt den sterke balansen styrkes vi også i troen på pent utbytte framover. Selskapet er godt posisjonert for framtiden siden etterspørselen etter papiremballasje kommer til å vokse av miljømessige årsaker.

Stillfront hadde en begivenhetsrik juni. I begynnelsen av måneden kunngjordes oppkjøpet av det kanadiske spillselskapet Kixeye – et betydelig oppkjøp til prisingsmultipler mye lavere enn Stillfronts egne. Selskapets inntjening per aksje øker i størrelsesorden 30 %, selv når man tar hensyn til nyemisjonen som delvis skal finansiere transaksjonen. Stillfront henter også inn penger gjennom en obligasjon. Sluttresultatet blir en solid finansiell stilling som muliggjør ytterligere oppkjøp, og en betydelig resultatvekst som innebærer prising. Vi deltok i nyemisjonen og økte posisjonen vår. Stillfront er et veldrevet selskap med gode utsikter og en betydelig lavere prising enn de fleste konkurrentene.

Vi tok inn ÅF (eller rettere ÅF Pöyry, som selskapet nå heter etter fusjonen med finske Pöyry) som en ny posisjon. Selskapet er veldrevet og har et godt marked, og vi tror at synergieffektene fra fusjonen vil kunne overraske stort. ÅF ligger alltid veldig høyt på målinger av populære arbeidsgivere for ingeniører. Dette er av stor betydning siden tilgangen til personell har vært en nøkkelfaktor i markedet for teknisk rådgivning.

 

Mer om fonder

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Hvem vinner på at folk sitter hjemme?
Carnegie Småbolagsfond

Hvem vinner på at folk sitter hjemme?

Børsnedgangen har vært bred. Kort sagt har ned meste falt like mye, både sektorer og enkeltaksjer. Da kan det være lurt å se etter aksjer som sannsynligvis tåler følgene av...

Viktor Henriksson 6 mars 2020
Stillfront fortjener mer
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront fortjener mer

Carnegie Småbolagsfond steg med 1,5 prosent i januar. Stillfront var månedens beste posisjon med en oppgang på 27 prosent. Selskapet fortsetter den vellykkede kombinasjonen av sterk organisk utvikling og verdiskapende...

Viktor Henriksson 10 februar 2020
Lavt priset Fenix med fremtiden for seg
Carnegie Småbolagsfond

Lavt priset Fenix med fremtiden for seg

Stockholm Stock Exchange steg med 3,5 prosent i desember, og Carnegie Småbolagsfond steg med 5,9 prosent. Fenix Outdoor (med Fjällräven som sitt viktigste merke) ble månedens mest positive bidragsyter med...

Viktor Henriksson 9 januar 2020