Lukk

Epiroc blir ny posisjon i Sverigefonden

Så gikk vi i minus på Stockholmsbørsen for første gang siden 2011. Det kommer til å vise seg at fortjenesten har økt med tosifrede prosenttall i 2018. Og siden mange kurser også har falt med tosifrede prosenttall, er aksjer (alt annet likt) blitt mer enn 20 prosent billigere.

Hvis man tar hensyn til rentenivået, var dessuten aksjene knapt nok dyre i utgangspunktet. På den andre siden ble svenske aksjer tidligere omsatt til i overkant av 17 ganger fortjeneste, noe som var litt over historisk gjennomsnitt. Nå er vi nede på ca. 14 ganger fortjeneste, altså tilbake til et normalt nivå.

Hvis fortjenesten forblir på nåværende nivå eller faller svakt, kan 2019 bli et positivt år. Parallellen mellom 2018 og 2011 vil da bli enda klarere: Aksjemarkedet falt (som sagt), samtidig som fortjenesten steg. Neste året snudde alt, og børsen steg samtidig som fortjenesten falt.

Sverigefonden eier 24 aksjer, og vi antar at de fleste av dem øker eller beholder utbyttet. Dette vil da gi en direkteavkastning på litt over 4 prosent. Porteføljen omsettes til 12,5 ganger fortjeneste, sammenlignet med et gjennomsnitt på 16 ganger over de siste 5 årene.

Hvis man ikke tror at verden kommer til å gå under, bør dette være en utmerket kjøpsmulighet for dem som har et femårs perspektiv.

Når det gjelder verdi, har vi en ny posisjon som faktisk oppfyller alle kravene våre, nemlig Epiroc. Selskapet ble utfisjonert fra Atlas Copco og driver med gruve- og anleggsutstyr. Det driver riktignok innenfor en syklisk bransje, men to tredjedeler av salget kommer fra ettermarkedet, og dette gjør at Epiroc er betydelig mindre syklisk enn mange kanskje tror. Ettermarkedet drives av gruveproduksjonen, som sjelden faller. I løpet av de siste 18 årene har selskapet vokst organisk med 8,5 prosent per år – trolig unikt blant større svenske industriselskaper. Avkastningen på egenkapitalen (ROE) er hele 35 prosent, og det samme gjelder avkastningen på sysselsatt kapital. Siden nettogjelden tilsvarer resultatet for ett kvartal (!), kommer selskapet til å få netto kontantbeholdning så tidlig som i 2019. Og for å sitere den dyktige eieren, Investor: «Vi skal ikke drive bankvirksomhet.» I det lange løp kan sannsynligvis én fjerdedel av børsverdien overføres til aksjonærene, men til tross for dette prises selskapet kun til 14–15 ganger fortjenesten (for dem som kjøper B-aksjer). En klok investering på lang sikt.

Mer om fonder

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter....

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

August: Ericsson, H&M og Electrolux
Carnegie Sverigefond

August: Ericsson, H&M og Electrolux

Høytrykk og konstant badevær i juni og juli ble avløst av regntunge august. På den svenske børsen opplevde vi et lignende omslag: Rapporteringssesongen var nesten over, og vi fikk en...

Simon Blecher 1 september 2021
«For en langsiktig investor varsler dette godt»
Carnegie Sverigefond

«For en langsiktig investor varsler dette godt»

Og også i juli … Rapportene er sterke og marginene rekordhøye. Konjunkturen tøffer videre, børsen gjør det samme, og rentene faller. Vårens kraftige oppgang i lange renter, både i USA...

Simon Blecher 9 august 2021
Sterk utvikling på søvnig børs
Carnegie Sverigefond

Sterk utvikling på søvnig børs

Børsen begynner å bli litt mer sliten i den forstand at omsetningen faller, noe som selvsagt ikke er uvanlig om sommeren. Gode nyheter mottas ikke lenger med like hysteriske kursreaksjoner,...

Simon Blecher 6 juli 2021