Lukk

Er Argentina tilbake på sporet?

Gunstige forutsetninger bidro til at Carnegie Emerging Markets Corporate Bond B kunne notere seg for en økning på 0,65 prosent i løpet av måneden.

Blant annet har risikoappetitteten holdt seg sterk i februar, og kredittspreadene på verdens vekstmarkeder er nå nær sine laveste nivå historisk sett. Det har strømmet kapital inn i aktivaklassen, og relativt mange selskaper har vært aktive i førstehåndsmarkedet, noe som har bidratt til den positive utviklingen.

I løpet av februar foretok vi vår første investering i Argentina. Landet har på mange måter en historie som skremmer, og det er bare ett år siden det kom til et forlik med amerikanske långivere angående betalinger som tidligere hadde blitt innstilt.

I løpet av et drøyt år i presidentvervet har Mauricio Macri tatt tiltak for å få landet tilbake på rett spor, og dette har også bidratt til at både landet og ledende selskaper igjen har kommet i posisjon til å finansiere seg i det internasjonale kapitalmarkedet.

Selskapet vi nå har tatt en mindre eksponering mot, er Aeropuertos Argentina – som har konsesjon på 33 flyplassterminaler og håndterer 90 prosent av utgående og innkommende trafikk i landet. En stor del av selskapets inntekter er dollarbaserte, og dette gjør oss mer komfortable med at selskapet er finansiert i dollar.

Obligasjonen amortiseres og forfaller før den gjeldende konsesjonen utløper i 2028. De sterke nøkkeltallene gjør at vi synes vi gjør en god investering i et kredittinstrument som gir oss ca. 6,5 prosent avkastning i USD. Selskapet har ratingen B2 fra Moodys og B- fra Standard & Poors. Innenfor den samme risikokategorien har vi også redusert eksponeringen mot Veritas Petroleum, som inspiserer drivstoffkvalitet og -volum i shippingbransjen.

Vi opprettholder en portefølje med posisjoner i både Investment Grade og High Yield, med god geografisk spredning. På aggregert nivå holder vi en relativt kort rentebinding som også bidrar til den relativt lave volatiliteten i porteføljen.

Mer om fonder