Lukk

ESG på agendaen

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juni.

Børsen stiger i takt med at India henter seg inn etter den andre bølgen av covid-19 som rammet landet i april og mai. Det finnes selvsagt en viss sammenheng her i og med at graden av smittespredning i samfunnet påvirker den økonomiske aktiviteten. Foreløpig ligger antallet nye smittetilfeller på ca. 40 000 per dag, noe som er én tiendedel av da smitten herjet på sitt verste. Sammenlignet med situasjonen for ett år siden har økonomien klart seg bedre i 2021 siden India ikke innført noen ny nasjonal lockdown.

Børsen falt ikke så mye da den andre bølgen inntraff – tvert imot har indeksen nådd en ny all time high.

Vi befinner oss akkurat nå i et nyhetsvakuum og venter på rapportene for Indias første kvartal. Selskapenes fortjeneste vil utvilsomt bli påvirket negativt i dette kvartalet, ettersom det ble innført selektive restriksjoner i enkelte delstater. Sammenlignet med første kvartal i fjor vil det imidlertid se bra ut, for da sto stort sett alt stille i tre måneder.

I juni hadde jeg en rekke videomøter med selskapene i porteføljen. De fleste hadde et positivt syn på den fremtidige utviklingen. Både HDFC Bank og Icici Bank opplevde en stabil utlånsvekst på 14 prosent, mens Axis Bank vokser med 9 prosent. En viktig medvirkende årsak er etterspørselen etter boliglån. Lavere kredittap og stabile marginer gjør at resultatutsiktene ser lovende ut for det kommende året.

Industriselskapene opplever et visst marginpress på grunn av høyere råvarepriser. Imidlertid har flere selskaper, inkludert Asian Paint, Balkrishna Industries, Voltas og Ultratech Cement, klart å gjennomføre prisøkninger i år.

Vi har hatt samtaler med flere selskaper om ESG-relaterte spørsmål. Den indiske tilsynsmyndigheten SEBI innførte nylig strengere rapporteringskrav for børsnoterte selskaper. Et spørsmål som ble tatt opp, var selskapenes arbeid med kvantifiserbare mål for ESG-spørsmål, såkalte SDG (Sustainable Development Goals). Flere av selskapene i porteføljen vår har allerede SDG-mål og et pågående arbeid. Blant selskaper i prosessindustrien, der det er vanlig med kullbasert energiforsyning, jobber nå flere selskaper med å erstatte kull med naturgass og fornybare energikilder for å minske miljøpåvirkningen.

 

 

 

Mer om fonder

Indienfond A

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder. India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juli
Carnegie Indienfond

Det indiske markedet fortsatte sin positive utvikling i juli

I løpet av måneden la de indiske selskapene frem resultater for årets første kvartal. Med tanke på at Indias økonomi var nedstengt i samme periode i fjor, burde de komme...

Gunnar Påhlson 5 august 2021
Økonomien tøffer videre mot alle odds
Carnegie Indienfond

Økonomien tøffer videre mot alle odds

Det indiske markedet utviklet seg sterkt i mai og hentet inn hele tapet fra april og enda litt til. Hvis man bare skulle basert seg på nyhetsmeldingene fra CNN og...

Gunnar Påhlson 7 juni 2021
Svak valutautvikling
Carnegie Indienfond

Svak valutautvikling

Det indiske markedet utviklet seg svakt i april, og Carnegie Indienfond falt i verdi med 6 prosent. Et valutafall på 4,6 prosent bidro negativt til utviklingen. Vi har tidligere skrevet...

Gunnar Påhlson 7 mai 2021