Lukk

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit økte også da Tory-partiet vant parlamentsvalget med god margin.

Den svenske Riksbanken hevet som forventet styringsrenten til null og bidro med høy sannsynlighet til å styrke den svenske kronen. Tross (eller kanskje takket være) alt dette har det svenske aksjemarkedet vært blant de beste de siste månedene. Vekstmarkedene har også utviklet seg sterkt. Selv markedet for selskapsobligasjoner har hatt en positiv utvikling, med noe redusert spread. Samtidig begynner langsiktige renter å bevege seg oppover. Råvareprisene steg også i løpet av måneden. Alt dette betyr at markedene nå er priset for et konjunktomslag oppover i 2020.

For 2019 som helhet oppnådde fondet en avkastning 27,2 prosent – ekstraordinært for et kombinasjonsfond som i utgangspunktet har en fifty-fifty-fordeling mellom aksjer og selskapsobligasjoner over tid. En forklaring på den sterke utviklingen er at fondets aksjeandel har ligget på ca. 60 prosent. En annen forklaring er gode aksjevalg, og spesielt Lifco og Holmen har utmerket seg med positiv utvikling. Videre har det lønt seg å ta relativt høy risiko innenfor obligasjonskomponenten. Vi må faktisk gå 10 år tilbake – til 2009 – for å finne et år med bedre avkastning.

Det norske eiendomsselskapet Entra er en ny aksjepost. Investeringen ble gjort i forbindelse med at hovedeieren, den norske staten, reduserte eierandelen med knappe 15 prosent. Selskapet eier en portefølje av næringseiendommer lokalisert i norske storbyer. De norske boligprisene har ikke steget i samme grad som de svenske, og Entras prising er noe lavere enn for tilsvarende svenske eiendomsselskaper. Videre har fondet økt i Securitas og Volvo.

Flere artikler

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer
Carnegie Strategifond

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer

Et turbulent 2020 endte med en relativt rolig desembermåned. Verken aksje- eller rentemarkedene beveget seg i større grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere vekstmarkeder har steget...

John Strömgren 7 januar 2021
Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019