Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Et fond, et helt univers av investeringer!

Gjennom fondet Carnegie Listed Private Equity oppnår du eksponering mot et knippe av verdens ledende private equity-selskaper og utallige underliggende investeringer – alt fra spillmotorer og sport via slektsforskning til utdanning og proteinforskning. Det er dette man kaller effektiv diversifisering!

Carnegie Listed Private Equity er et globalt aksjefond med søkelys på noterte PE-selskaper. Fondet investerer i omtrent 40 børsnoterte selskaper, blant annet fondsselskaper (for eksempel KKR, EQT og Blackstone), investeringsselskaper (Berkshire Hathaway) og noterte fond (HarbourVest). Gjennom disse selskapene får man som andelseier i Carnegie Listed Private Equity eksponering mot over 2000 underliggende porteføljeselskaper.

Vi ser positivt på forutsetningene for private equity og håper på en normalisering fremover. Med langsiktig plasseringshorisont og god historikk er vi fornøyde med å ha levert en konsekvent høy avkastning til våre mange andelseiere:

+ 56,0% siden oppstarten i august. 2022, som tilsvarer en årlig avkastning på 32,5% (for den norske aksjeklassen Carnegie Listed Private Equity E)
+ 15,4% YTD (for den norske aksjeklassen Carnegie Listed Private Equity E)
Tall per 31. mars 2024.

+ 610% siden oppstarten i 2009, som tilsvarer en årlig avkastning på 14,5 % (for den svenske aksjeklassen Carnegie Listed Private Equity A)
+ 126% de siste fem årene, som tilsvarer en årlig avkastning på 17,7% (for den svenske aksjeklassen Carnegie Listed Private Equity A)
Tall per 31. mars 2024.

Aktuell utvikling og posisjoner finner du her.