Lukk

Et mønster vi gjenkjenner fra IT-krasjet

Carnegie Strategy Fund B falt med 0,5 prosent i mai, og dette betyr at oppgangen hittil i år har vært på 1,4 prosent. Som kjent er fondet på jakt etter selskaper som vi tror vi forstår, og som har stabile kontantstrømmer og god direkteavkastning. Vi kaller filosofien for fokusert verdiforvaltning. I løpet av de siste månedene har denne typen verdipapirer utviklet seg relativt svakt.

Flere strategirapporter viser at såkalte verdiselskaper nå er priset med en historisk høy rabatt sammenlignet med andre selskaper. Vi så lignende mønstre før IT-krasjet i begynnelsen av 2000-tallet og finanskrisen i 2008. Det er alltid vanskelig å vite når tingene snur, men vi velger å betrakte den historisk store rabatten i verdiselskaper som en mulighet, i det minste i det lange løp.

Rentemarkedene har vært rammet av uro som kan tilskrives signaler om at den europeiske konjunkturen har passert toppen, president Trumps tollutspill, forventninger om flere renteøkninger i USA og politisk usikkerhet i Italia. Investorene har vært på utkikk etter sikrere investeringer, og dette fører til at amerikansk dollar stiger. Kredittspreadene har også vokst og fått enkelte selskapsobligasjoner til å falle i verdi. Men sammenlignet med aksjemarkedet er likevel bevegelsene små. Vi føler oss også trygge på stabiliteten og avkastningsmulighetene til fondets obligasjonsportefølje, som utgjør omtrent halvparten av fondets eiendeler.

Fondet har kun foretatt mindre omplasseringer i løpet av måneden. På aksjesiden har fondet økt i ABB, Skanska og Investor og finansiert kjøpene ved å redusere posisjonene i Industrivärden og H&M. Obligasjonsbeholdningen i Akelius Residential har blitt økt, og fondet har solgt obligasjoner i blant annet Intrum, Verisure og Roplan. En ny obligasjonsbeholdning er Nor

Flere artikler

Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018