Lukk

Et rentenivå som indikerer resesjon

Risikoappetitten fra april gikk i mai over i risikoaversjon. Børsene falt på bred front, samtidig som kredittspreadene økte. De lange rentene falt, og USA fikk for en stund siden en såkalt invertert rentekurve, dvs. at de lange rentene er lavere enn de korte. Slike rentekurver er normalt en indikator på høy risiko for en umiddelbar resesjon.

Flere analytikere argumenterer imidlertid for at rentekurvens helning ikke spiller samme rolle når rentenivået er så lavt som det er nå. En annen rimelig forklaring på den økte risikoaversjonen er at USA eskalerer handelskrigen på flere fronter. Selskapene som dette fondet er investert i, har imidlertid ikke rapportert om merkbare endringer.

Fondet falt med 3,7 prosent i april. At fondet har en ikke ubetydelig posisjon i selskapsobligasjoner, bidro sterkt til at det klarte seg relativt godt tross nedgangen på aksjemarkedet. Stockholmsbørsen falt med 6,9 prosent og verdensindeksen med 5,7 prosent, målt i svenske kroner. Så langt i år har fondet steget med 11,4 prosent.

I mai la vi til en ny aksjeposisjon, nemlig Duni – som vi kjenner godt, siden aksjen finnes i Carnegie Sverigefond. Duni lager produkter for borddekking samt emballasje- og take-away-løsninger og retter seg både mot både privatkunder og næringslivet. Produktene er hovedsakelig til engangsbruk og markedsføres globalt, med markedsledende posisjon i Nord-Europa. Veksten er stabil, men begrenset. Mulighetene ligger i oppkjøp, geografisk ekspansjon og produktutvikling. Redusert bruk av plastemballasje skaper muligheter for Duni, som primært benytter resirkulerbar fiber. Den kraftige stigningen i råvareprisene har hatt en negativ innvirkning på lønnsomheten de siste årene. Selskapet har truffet tiltak i form av kostnadsbesparelser og prisjusteringer, som litt etter litt får innvirkning på resultatet. Dessuten har papirmasseprisen nå falt en god del tilbake, og dette bør etter hvert gjenspeiles i råvarekostnadene. At prisingen er lav for et såpass stabilt selskap, skyldes muligens at det bare følges av noen få analyseselskaper.

Flere artikler

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019