Lukk

Feriestille på emisjonsfronten

I juli førte mangelen på nyemisjoner og fortsatt kapitalinnstrømming inn i fondene til at kursene fortsatte å stige til nye rekordnivåer i sommervarmen.

På nyhetsfronten står nå Boris Johnson i spissen for Brexit. At de geopolitiske spenningene mellom Trump og Xi Jinping fortsetter, kommer tydelig frem i rapportene for andre kvartal. I tillegg har handelskrigen i skrivende stund blitt eskalert av at Trump har innført ytterligere toll, men effektene må vi komme tilbake til senere. Rapportene til de store selskapene har generelt vært i tråd med forventningene, men utsiktene er blitt justert noe ned i lys av både handelskrigen og dårlige makrotall.

Etter tidligere signaler om fortsatte renteøkninger har amerikanske Fed gjort en helomvending og senket styringsrenten med 0,25 prosent. Også ECB åpnet for ytterligere stimuli, og det er ikke mulig å tolke signalene på annen måte enn at renter vil forbli lave en lengre periode fremover. Dermed fortsatte de lange markedsrentene å falle i løpet av måneden. I Sverige opprettholder riksbanken rentebanen, samtidig som den understreker at pengepolitikken vil bli tilpasset inflasjonsutviklingen.

Etter å ha gått på høygir helt til slutten av månedsskiftet juni/juli stoppet aktiviteten i primærmarkedet plutselig opp da ferien begynte i juli. I stedet vendte man blikket mot de europeiske markedene der Intrum, Oriflame og Ellos utstedte nye obligasjoner. Alle sammen ble kraftig overtegnet på grunn av en kombinasjon av mangel på nyemisjoner og fortsatt god markedsutvikling. I tillegg til de nevnte selskapene har vi i løpet av måneden også vært aktive i selskaper som Hedin Bil, Kistefos, Nordax og Heimstaden. Samtidig har vi løst inn obligasjonsposisjoner etter tilbud om tilbakekjøp, og vi har tatt farvel med selskaper som Seagull og EG Group.

Carnegie Corporate Bond gjorde det godt i juli og økte med 0,45 prosent, slik at årsveksten så langt er på 3,34 prosent.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020