Lukk

Fokus på annenhåndsmarkedet

Det sterke sentimentet fra 2019 fortsatte inn i nyåret, men ble snart svekket av militær spenning mellom USA og Iran samt av det kinesiske koronaviruset, som sprer seg globalt.

Selv om det er umulig å spå om fremtiden, finnes det en risiko for at virusspredningen får omfattende effekter etter hvert som det iverksettes mottiltak som f.eks. stengning av fabrikker. Som en direkte temperaturmåler på sentimentet falt de globale langsiktige rentene på bred front i løpet av måneden.

Til tross for svakere risikovilje globalt har det lokale nordiske kredittmarkedet ikke blitt påvirket vesentlig. Markedet i Norden har styrket seg ytterligere med reduserte kredittmarginer, godt hjulpet av både pengestrømmer inn i fond og et klart tilbudsunderskudd. Kredittmarginenes langvarige reduksjon har først og fremst påvirket obligasjoner som omsettes i det europeiske markedet. Men som vanlig er det utviklingen i underliggende aktiva som har størst innvirkning på fondets utvikling, og slik vil det trolig fortsette å være.

 Porteføljen

I løpet av januar var antallet mindre og attraktive High Yield-emisjoner i primærmarkedet noe begrenset, så kapitaltilstrømmingen har hovedsakelig blitt allokert i sekundærmarkedet til eksisterende posisjoner, for eksempel Catena Media, CentralNic og B2 Holding.

Catena Media klatret dermed inn på topp-ti-listen i løpet av måneden og er nå den nest største posisjonen i fondet. Selskapet var også et av dem som bidro mest til månedens avkastning etter en kraftig økning i obligasjonskursen. Dessuten har posisjonene i gjeldoppkjøpsbransjen fortsatt å gi et betydelig bidrag til avkastningen, mens noen få andre papirer fortsetter å bidra negativt. I slutten av måneden falt Melin Medicals-obligasjonene i kurs i lys av et nytt norsk lovforslag som begrenser gebyrstørrelsen ved innkreving av mindre fordringer.

Carnegie High Yield Select steg med 0,95 prosent i januar.

Flere artikler

Underliggende yield: 15 prosent
Carnegie High Yield Select

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene...

Niklas Edman 7 mai 2020
Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet
Carnegie High Yield Select

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet....

Maria Andersson 6 april 2020
Korreksjon med muligheter
Carnegie High Yield Select

Korreksjon med muligheter

Mesteparten av februar var preget av fortsatt godt risikosentiment og nye toppnoteringer på globale børser. Oppgangen fikk imidlertid en brå slutt da markedene ble kjent med nyheten om at koronaviruset...

Maria Andersson 4 mars 2020