Lukk

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield.

Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra hardt grunnet den pågående oljepriskrigen og reisebegrensninger pga. koronaviruset. Nå begynner imidlertid kursbildet å stabiliseres på litt høyere nivåer, og vi aner også en viss segmentering blant obligasjonene. Papirer i mer stabile bransjer og med god sikkerhet gjør det noe bedre.

Til tross for en svak positiv justering av obligasjonskursene på slutten av måneden, anser vi fortsatt nivåene som svært attraktive i et historisk perspektiv, og investeringsmulighetene som gode for aktører som tenker langsiktige.

Månedskommentar Corporate Bond

I løpet av måneden har vi hovedsakelig hatt fokus på å opprettholde en likvid portefølje med tilstrekkelig kassebeholdning til å håndtere kapitalflyt. Dermed har vi også hatt gode muligheter til å innfri alle innløsninger samtidig som vi opprettholder fondets risikomandat med god margin, med en gjennomsnittlig kredittrating på minst BBB– (investeringsgrad).

I løpet av måneden har vi solgt oss ned i en rekke papirer og dermed også redusert eksponeringen mot mange av posisjonene. De viktigste endringene er at det stabile elnettselskapet Ellevio har kommet inn på topp-10-listen over våre største posisjoner sammen med Klarna og investeringsselskapet Latour. Skogselskapet Bergvik forsvant både fra topp 10 og porteføljen da de innløste obligasjonen. Heller ikke Teekay LNG og DSV er lenger blant fondets 10 største eierandeler.

At kredittmarginene igjen ligger på historisk attraktive nivåer, gjenspeiles også i fondets underliggende kupongavkastning. For øyeblikket er denne på hele 7,8 prosent, som vi anser som svært attraktivt gitt fondets vektede risikomandat på gjennomsnittlig BBB–. Som en indikasjon på hvordan kursnivået er nå for tiden, gir Handelsbankens ansvarlige lån drøyt 10 prosent i kupongavkastning til forventet innløsning om ett år, sammenlignet med 1–2 prosent tidligere.

Det eksepsjonelt svake markedet har også påvirket fondets avkastning, som per i dag beløper seg til ‑12,59 prosent for mars måned. Siden årsskiftet har fondet hatt en avkastning på ‑12,45 prosent.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020
Sterkt nordisk marked til tross for global uro
Carnegie Corporate Bond

Sterkt nordisk marked til tross for global uro

Det nye året begynte i samme ånd som i fjor, med god risikoappetitt og fortsatt jakt på avkastning. Men i januar ble det sterke sentimentet brått svekket av spenninger mellom...

Maria Andersson 4 februar 2020