Lukk

Fokus på selskapenes Q2-rapporter

I juni fortsatte kredittmarkedet der det slapp i mai, med høyt aktivitetsnivå og stadig strammere kredittmarginer. Koronaviruset står fremdeles i fokus, men mange steder er man i ferd med å vende tilbake til normalen.

I skrivende stund har Riksbanken kunngjort at den vil øke stimulansene fra 300 til 500 milliarder svenske kroner, og at den også har til hensikt å kjøpe opp selskapsobligasjoner fra og med september. Siden markedet var i en periode med likviditet, stabilitet og aktivitet før Sankthans, fant det sted en rekke primærtransaksjoner i løpet av juni måned.

Fondet deltok i følgende emisjoner: Fastighets AB Stenvalvets 3-årige obligasjon med variabel rente som betaler Stibor +165 punkter, SKFs 4-årige obligasjon på Stibor +100 punkter og Tele 2s nye 5-årige obligasjon, som havnet på Stibor +120 punkter. Fondet økte også eksponeringen i noen ytterligere selskaper som var aktive i primærmarkedet i juni: Nordic Entertainment Group (som utstedte en 3-årig obligasjon på Stibor +175 punkter) og Heimstaden Bostad (der vi økte eksponeringen med en 2-årig obligasjon som betaler Stibor +130 punkter). I annenhåndsmarkedet reduserte vi eksponeringen mot Scania ytterligere og økte noe i Volvo Cars og eiendomsserviceselskapet Coor.

Juni var en sterk måned for kredittinstrumenter, og Carnegie Investment Grade steg med 1,1 prosent.

Et ekstraordinært halvår er over, og nå kommer mye av søkelyset til å være rettet mot selskapenes Q2-rapporter. Andre kvartal ble i mye større grad enn første påvirket av koronaviruset, og det blir derfor interessant å se effektene på selskapenes virksomhet og hvordan de har håndtert situasjonen. Carnegie Investment Grade investerer i veldrevne, stabile og bærekraftige selskaper. Vi prioriterer en defensiv og diversifisert portefølje, i tråd med forvaltningsfilosofien vår.

Mer om fonder

Investment Grade B NOK

Carnegie Investment Grade B investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Tegn på utholdenhet og stabilitet i eiendomssektoren
Carnegie Investment Grade

Tegn på utholdenhet og stabilitet i eiendomssektoren

Høysommermåneden juli ble som forventet rolig, og aktiviteten i primærmarkedet var begrenset. Det at markedet domineres av kjøperne, driver opp kursene og fører til stadig strammere kredittspreader. Selskapene har begynt...

Mona Stenmark 5 august 2020
Sterk måned for obligasjoner
Carnegie Investment Grade

Sterk måned for obligasjoner

Koronaviruset fortsetter å dominere den globale nyhetsstrømmen. De fleste landene åpner seg gradvis opp, og det ser ut som om spredningen er i ferd med å bremses. I mai videreførte...

Mona Stenmark 2 juni 2020
Grønn treåring fra Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grønn treåring fra Sveaskog

Utviklingen vi så i slutten av mars, der prisene stabiliserte seg og kjøperne vendte tilbake til markedene, fortsatte i april. Carnegie Investment Grade steg med 1,28 prosent i løpet av...

Mona Stenmark 5 mai 2020