Lukk

Fondene åpne for handel som vanlig

Her kommer oppdatert informasjon om åpning av fondene som vi stengte for handel på fredag:

På fredag bestemte Carnegie Fonders å stenge handelen i fond som investerer i selskapsobligasjoner. Som et resultat av den store børsuroen forelå det risiko for at markedskursene, og dermed verdivurderingen (NAV), ville bli ukorrekt.

Det er vår forpliktelse og ansvar overfor andelseierne å sørge for at fondenes posisjoner alltid verdivurderes korrekt. Ved usikkerhet skal handelen i fondene stenges, ifølge regelverket.

I løpet av fredag og lørdag har vi gjennomgått samtlige porteføljer og posisjoner. Vi har også kontaktet bankene og «market makers» som stiller kurser, og fått disse til å bekrefte kursene. Derfor kan vi åpne fondene for handel, og fra mandag 23. mars verdivurderes fondene som vanlig.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige hvis du har spørsmål.

Flere artikler

Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder

Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder

Bærekraftspørsmål står stadig oftere i søkelyset. Slike spørsmål er sjeldent nye for oss, siden vi alltid har vært opptatt av å investere langsiktig i selskaper med begrenset risiko. Som et...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Carnegie Fonder overtar Alfred Bergs svenske fond

Carnegie Fonder overtar Alfred Bergs svenske fond

Carnegie Fonder overtar 9 fond og diskresjonær forvaltning fra Alfred Berg, med en forvaltningskapital på nesten 10 milliarder svenske kroner. Transaksjonen forventes å sluttføres i løpet av fjerde kvartal 2019,...

Erik Amcoff 21 august 2019
Nok en perfekt storm i Asia
Carnegie Asia

Nok en perfekt storm i Asia

Asia som helhet utviklet seg sidelengs i løpet av måneden. Opprinnelig førte håpet om at Kina og USA skulle gjenoppta handelsforhandlingene, til at børsene i Kina og Hongkong fikk en...

Gunnar Påhlson 8 august 2019